Europski parlament usvojio Rezoluciju o postupku Unije za odobravanje pesticida
18.01.2019.

Europski parlament usvojio Rezoluciju o postupku Unije za odobravanje pesticida

Europski parlament na svojoj je prvoj ovogodišnjoj plenarnoj sjednici održanoj u Strasbourgu ovoga tjedna usvojio Rezoluciju o postupku Unije za odobravanje pesticida. Rezoluciju kojom se preporučuje stroži postupak ispitivanja i autorizacije pesticida u Europskoj uniji podržala je i hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Marijana Petir, ujedno i članica Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Izvješće posebno razmatra dva ključna izazova: osigurati da hrana u Europi bude sigurna sa stajališta potrošača te osigurati da europski poljoprivrednici dugoročno (i konkurentno) proizvode hranu.

U postupku odobravanja aktivne tvari u pesticidima odluku gdje će se provesti ispitivanja određene aktivne tvari donosila je industrija. Izvješće poziva na povećanu neovisnost i transparentnost toga postupka te stoga poziva da odluku o odgovornosti za provedbu ispitivanja aktivne tvari u određenoj državi članici donosi Komisija.

Petir je rekla kako u izvješću nisu zaboravljeni niti interesi poljoprivrednika. „Poljoprivrednici trebaju podršku kako bi i dalje raspolagali paletom sigurnih postupaka i proizvoda za uspješnu zaštitu bilja zbog čega je potrebno ulagati u istraživanja i inovacije“, naglasila je. Također napominje kako je važno čuvati vrijednost i neovisnost rezultata istraživanja kako se odluke ne bi donosile na temelju dnevne politike.

Nakon kontroverzi oko postupka odobravanja i odluke Komisije o produženju dozvole za aktivnu tvar glifosat na određeno vrijeme od pet godina zastupnici Europskog parlamenta odlučili su osnovati 2018. godine posebni Odbor Europskoga parlamenta (PEST) koji je dubinski provjerio postupak Unije za odobravanje pesticida. Međunarodna agencija za istraživanje raka 2015. godine uvrstila je glifosat u kategoriju tvari koje su vjerojatno kancerogene za čovjeka te su se zastupnici zalagali za potpunu zabranu uporabe herbicida na bazi glifosata do prosinca 2022. godine kao i trenutno ograničavanje njegove uporabe. Cilj rada Odbora PEST i izrade izvješća bilo je provjeriti te dati preporuke za unaprjeđenje toga postupka.

Izvješće također poziva Komisiju i države članice da zajamče učinkovitu kontrolu poljoprivrednih proizvoda koji se uvoze iz trećih zemalja kako bi se osigurala visoka razina zaštite i jednaki uvjeti za europsku proizvodnju hrane, za što se i Petir zalaže.
Podsjetimo kako se Petir zalagala i za pojačane mjere kontrole prilikom uvoza voća i povrća iz trećih zemalja, a koje su u skladu s odgovorom koji je Europska komisija dostavila odgovarajući na njezino zastupničko pitanje koje im je u kolovozu 2016. Petir postavila nakon razgovora s hrvatskim voćarima i povrtlarima. Od Komisije je tada Petir zatražila informaciju o mjerama koje države članice mogu poduzeti kako bi spriječile uvoz poljoprivrednih proizvoda tretiranih agrokemijskim sredstvima koja nemaju odobrenje za uporabu u EU i Komisija je potvrdila da Hrvatska smije uvesti dodatne mjere kontrole. Marijana Petir žali što je Ministarstvo poljoprivrede svega nekoliko dana provedbe tih mjera iste ukinulo i time propustilo zaštititi interese naših poljoprivrednika ali potrošača.