Petir pred najvećim europskim udruženjem poljoprivrednih proizvođača COPA predstavila svoje mišljenje o reformi Zajedničke poljoprivredne politike
29.01.2019.

Petir pred najvećim europskim udruženjem poljoprivrednih proizvođača COPA predstavila svoje mišljenje o reformi Zajedničke poljoprivredne politike

Hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Marijana Petir u utorak 29. siječnja 2019. sudjelovala je na konferenciji Ženskog odbora COPA, najvećeg europskog udruženja poljoprivrednih proizvođača koja je bila posvećena budućoj Zajedničkoj poljoprivrednoj politici (ZPP). Petir im je predstavila svoje mišljenje o „Utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR)“ a koje je sastavni dio reforme ZPP-a.

Kao izvjestiteljica u Odboru za ženska prava i ravnopravnost spolova Europskog parlamenta na reformi zakonodavstva ZPP-a, Petir želi doprinijeti poboljšanju života europskih poljoprivrednika i stanovnika ruralnih prostora, a posebno žena u ruralnim područjima. Upravo zato je svojim amandmanima predložila elemente nužne za jače uključenje žena u gospodarske aktivnosti, bolje priznavanje njihova nevidljivog rada te konkretiziranja mogućnosti putem zadržavanja potprograma za žene u ruralnim područjima i poboljšanja njegova okvira.

Jedan od potrebnih elemenata novog pristupa ZPP-u svakako je i osigurati bolji položaj žena u Zajedničkoj poljoprivrednoj politici, bilo kao nositeljica gospodarskih aktivnosti - nositeljica OPG-a ili nositeljica privatnog poduzetništva u drugim djelatnostima koje doprinose razvoju ruralnih područja. „Porazno je da postoji potprogram namijenjen ženama u ruralnim područjima, ali nažalost, niti jedna država članica u svoj Program ruralnog razvoja nije uključila ovaj potprogram kako bi poduprla žene u ruralnom prostoru i to bi trebalo promijeniti pod hitno“, istaknula je Petir.

Ona smatra kako s obzirom na strukturu predloženog ZPP-a državama članicama zaista treba ostaviti mogućnost da mjere kreiraju prema svojim potrebama i prioritetima. Kad su u pitanju žene u ruralnim područjima, naglasila je kako bi veća dostupnost društvene infrastrukture nužne za kvalitetan život sigurno značila mnogo ženama u ruralnom prostoru, a također je tu i dostupnost specijalizirane medicinske skrbi, kao i njege za starije osobe te veća dostupnost predškolskih ustanova.  „Zato sam u svojim amandmanima navela da bi kod ulaganja u infrastrukturu, usluge, stjecanje znanja i vještina države članice u okviru svojih strateških planova trebale razmotriti izgradnju neophodne infrastrukture koja je dio strategije lokalnog razvoja, a ujedno prilagođena potrebama žena u ruralnim područjima. Takva infrastruktura trebala bi biti usmjerena na pružanje potrebne pomoći i podrške osnaživanju žena, kao i poticanju njihovog zapošljavanja“, zaključila je Petir.

Hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Marijana Petir sudjelovala je istog dana i na Odboru za poljoprivredu i ruralni razvoj Europskog parlamenta koji je raspravljao o budućem ZPP-u te je pri tom zatražila podršku kolega kako bi se položaj žena u ruralnom prostoru unaprijedio, i a nepriznati ženski rad prepoznao i priznao.