Program razvoja ekološke poljoprivrede u Zagrebačkoj županiji do 2030. – akcijski plan - Marijana Petir

Predstavljanjem  „Program razvoja ekološke poljoprivrede u Zagrebačkoj županiji do 2030. – akcijski plan“,  Zagrebačka županija želi postati vodeća zelena županija, koja svoj razvoj temelji na ekološkoj i inovativnoj poljoprivredi. Događaju koji se održava 2.listopada 2020. godine u hotelu Internacional s početkom u 10:00 sati nazočit će predsjednica Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora Marijana Petir.