Stručni skup „Stočarstvo i njegova uloga u obnovi Banovine“ - Marijana Petir

Predsjednica Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora Marijana Petir sudjelovat će u ponedjeljak, 10. svibnja 2021. godine s početkom u 10 sati u Edukacijskom centru Sjeverovac, Sjeverovac 17A, Sunja na stručnom skupu „Stočarstvo i njegova uloga u obnovi Banovine“ koji je nastavak stručnog skupa „Opstanak na Banovini 2020.-2030.“., u organizaciji Lokalne akcijske grupe Una, LEADER mreže Hrvatske i OPG-a Džakula.