Videokonferencija s Berlinom - Marijana Petir

Predsjednica Odbora za poljoprivredu Marijana Petir sudjelovat će na sastanku predsjednika odbora nacionalnih parlamenata i EP-a o temi: „Europski zeleni plan i Zajednička poljoprivredna politika: za održivu i klimatski neutralnu Europu“ koji se održava u okviru parlamentarne dimenzije njemačkog predsjedanja Vijećem EU-a.