Odbor za poljoprivredu raspravljao o položaju žena u šumarstvu - Marijana Petir

Povodom Međunarodnog dana žena, 8. ožujka, Odbor za poljoprivredu Hrvatskog sabora održao je tematsku sjednicu na kojoj je raspravljao o položaju žena u šumarstvu.

Na sjednici je Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije predstavila rezultate Međunarodnog projekta „Šume u rukama žena“, koji je proveden u 10 država dunavske regije. Žene šumarske struke zaposlene u raznim djelatnostima iznijele su svoja iskustva o motivaciji, prilikama, ograničenjima za rad u sektoru šumarstva, uspostavi ravnoteže između privatnog i poslovnog života i prilikama za osobni rast, kao i o važnosti dodatnih edukcija, te potrebi povećanja udjela žena u donošenju odluka i njihovom većem sudjelovanju na pozicijama upravljanja.

Predsjednica Odbora za poljoprivredu Marijana Petir, uputivši čestitku povodom Međunarodnog dana žena, podsjetila je kako u Republici Hrvatskoj samo 21% ovlaštenih inženjera šumarstva i drvne tehnologije čine žene, Hrvatske šume d.o.o. zapošljavaju 18% žena,  a svijetli primjer je Hrvatski šumarski institut u kojemu žene prevladavaju s 58%.  „To su razlozi zbog kojih je Odbor odlučio pozvati znanstvenice i stručnjakinje šumarske struke kao i predstavnice drvnog sektora i na taj način pridonijeti podizanju svijesti javnosti o ovoj važnoj temi kao i stvaranju  modela koji će u vremenu koje je pred nama garantirati ženama u sektoru šumarstva, ravnopravan položaj  u odnosu na njihove muške kolege – ali i otvoriti perspektivu za kreiranje novih/zelenih radnih mjesta i inovativnog ženskog poduzetništva u ruralnim sredinama“, rekla je Petir.

„Veći angažman donositelja političkih odluka u kreiranju jednakih i ravnopravnih uvjeta za angažman žena na upravljačkim i vodećim pozicijama, ali i stalna potpora kroz mentorstvo, edukacije i umrežavanje mogli bi za žene otvoriti nove poslovne prilike i osigurati im bolju integraciju, ali i jamčiti aktivniju ulogu žena u šumarskom sektoru. Uz  otvaranje prilika za njihov rast, ovakav  angažman žena višestruko bi doprinosio kvaliteti života na ruralnim područjima“ – istaknula je predsjednica Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije, Silvija Zec.

„Ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske. Sustav znanosti često se ističe kao pozitivan primjer spolne uravnoteženosti. Na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu posljednjih nekoliko godina bilježi  se trend povećanja zastupljenosti, kako studentica na svim studijskim programima, tako i žena u znanstveno-nastavnim zvanjima i suradničkim radnim mjestima. Trenutno je na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije udio studentica 37%, dok je žena u znanstveno-nastavnim zvanjima 22%, a na suradničkim radnim mjestima 33%“ – rekao je prof.dr.sc. Josip Margaletić, dekan Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije.

“Usavršavanje, stjecanje novih znanja i vještina u sektoru šumarstva, ali i mogućnosti za osobni razvoj, rad i napredovanja u sektoru koji je direktno vezan uz šume razlozi su zbog kojih sam odabrala Fakultet šumarstva i drvne tehnologije“ – istaknula je Lorena Mateja Marošević, studentica.

“Već tijekom svog visokoškolskog obrazovanja, žene u sektoru šumarstva svjesnije su onoga što ih očekuje, ali i onoga što žele nakon stjecanja diplome i odgovornije su u smislu svog budućega rada i karijere. Tome svjedoči i bolji visokoškolski uspjeh žena u odnosu na njihove kolege, ali i veći interes žena za rad u znanosti, što dokazuje i  Hrvatski šumarski institut, jedina institucija u sektoru šumarstva u Republici Hrvatskoj, u kojoj je u znanstvenom kadru zaposleno više žena nego muškaraca. Studentice već tijekom visokoškolskog obrazovanja razmišljaju kamo će krenuti, a dobri fakultetski rezultati im omogućuju i veće mogućnosti nakon završenog fakulteta“ – rekla je ravnateljica Hrvatskog šumarskog instituta doc.dr.sc. Sanja Perić izrazivši zadovoljstvo što motiviranim i kvalitetnim kolegicama Institut može pružiti mogućnost da daju svoj doprinos razvoju znanstvenih ideja i novih spoznaja u području šumarstva.

„Radoznalost, stalna spremnost na učenje, multitasking, ali i posvećenost ciljevima i osobnom napretku poticaj su za realizaciju žena u poslovnom životu, pa tako i u sektoru šumarstva. Ove osobine generator su za ostvarenje interesa i u drugim područjima života, a takav angažman doprinosi zajednici i boljoj kvaliteti života.“ – rekla je Nikolina Babić, direktorica tvrtke Pana windows. Podizanje svijesti javnosti o važnosti jednakosti i ravnopravnosti žena i muškaraca u sektoru, stvaranje jednakih mogućnosti za osobine poticati u mladim stručnjakinjama na početku karijere, prepoznati njihove potrebe i motivaciju, osigurati primjere i podršku uspješnih stručnjakinja u sektoru, ali i sudjelovanje u stručnom usavršavanju i jačanju osobnih vještina.

„Većoj integraciji žena u sektoru mogla bi pripomoći i promocija šumarstva kao cjelovitog gospodarskog i ekološkog sustava u kojemu je prepoznata uloga žena“ – rekla je dr.sc. Renata Ojurović, ravnateljica Uprave šumarstva, lovstva i drvne industrije Ministarstva poljoprivrede.

„Suočavanje sa stereotipom šumarstva kao pretežno muškog zanimanja jedan je od razloga manje zaposlenih visoko obrazovanih žena na rukovodećim pozicijama u odnosu na broj zaposlenih muškaraca, a što je osobito izraženo u ruralnim krajevima.” – rekla je Ivana Pečnik Kastner, voditeljica Uprave šuma u Podružnici Delnice. Dodala je kako se često ambicioznost žena doživljava u negativnom kontekstu, a njihov autoritet relativizira, a to su razlozi zbog kojih je potrebno raditi na osnaživanju i udruživanju žena, te pružiti podršku mladim stručnjakinjama, koje zbog nemogućnosti usklađivanja poslovnog i privatnog života, svoju karijeru stavljaju u drugi plan.

U raspravi su uz članove Odbora za poljoprivredu Ružicu Vukovac, Draganu Jeckov, Martinu Vlašić Iljkić, Stipana Šašlina i Gorana Ivanovića, sudjelovale i sudionice okruglog stola Ana Dijan, prof.dr.sc. Marilena Idžojtić i dr.sc. Marina Popijač, koji su pozitivnim ocijenili ovu inicijativu Odbora za poljoprivredu da se podrži žene u šumarstvu i osnaži njihova multifunkcionalna uloga.

 

Snimka sjednice dostupna je na priloženo poveznici

https://www.youtube.com/watch?v=cm6lGKeiBp0