AZTN pokrenuo postupak protiv otkupljivača pšenice - Marijana Petir

Odbor za poljoprivredu Hrvatskoga sabora zaprimio je obavijest Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja o pokretanju postupka protiv pojedinih otkupljivača pšenice. Odgovor je to koji je Odbor čekao od srpnja 2022. godine kada je na temelju više prigovora poljoprivrednika ukazao Agenciji na sumnju o mogućem udruživanju otkupljivača pšenice u kartel tijekom otkupa pšenice 2022. godine.

Kako stoji u odgovoru Agencije, upućenom Odboru, AZTN je zatražio od 17 otkupljivača pšenice u Republici Hrvatskoj, očitovanja i podatke o načinu formiranja cijena po kojima se vrši otkup pšenice od proizvođača, dostavu njihovih otkupnih uvjeta za pšenicu ili druge dokumentacije koja je sadržavala jedinične otkupne cijena pšenice, razvrstane prema klasama pšenice, u 2019., 2020., 2021. i 2022., te dostavu računa ili druge dokumentacije vezano uz otkup pšenice od njihovih 5 najvećih proizvođača pšenice, u 2019., 2020., 2021. i 2022., kako bi se utvrdile jedinične cijene po kojima su u promatranom razdoblju navedeni otkupljivači otkupljivali pšenicu.

„Budući da su dostavljeni podaci o otkupnim jediničnim cijenama pšenice navedenim u otkupnim uvjetima Čakovečkih mlinova i TSH-a (Tvornice stočne hrane) i podaci iz dostavljenih računa o njihovim otkupnim jediničnim cijenama pšenice, po kojima su otkupljivali pšenicu u razdoblju 2020. do 2022., ukazivali na moguće postojanje zabranjenog sporazuma između navedenih poduzetnika, AZTN je zaključkom od 26. listopada 2023. po službenoj dužnosti pokrenuo postupak protiv Čakovečkih mlinova i TSH u kojemu je potrebno utvrditi jesu li navedeni poduzetnici sklopili zabranjeni sporazum kojim su utvrđivane otkupne cijene pšenice na mjerodavnom tržištu u vremenskom razdoblju od 2020. do 2022.“, stoji u odgovoru AZTN-a.

Od podnošenja prijave, u srpnju 2022. godine, do zaprimanja obavijesti od strane Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, Odbor za poljoprivredu u nekoliko je navrata tražio dodatne informacije o provedbi postupka i izražavao zabrinutost zbog dugotrajnosti postupka, posebice jer su u međuvremenu poljoprivrednici dodatno ukazivali i na problem ukrajinskog života koje je trebalo tranzitno proći kroz Republiku Hrvatsku u treće zemlje, ali se prema njihovim riječima, zadržalo na hrvatskom tržištu.

„Ovako dugo čekanje odgovora ukazuje na potrebu dodatnog kadrovskog osnaživanja Agencije, ali i na potrebu jasnijeg  propisivanja vremenskog okvira u kojemu su sudionici u postupku obvezni odgovoriti na upit Agencije. Također je važno da i Agencija pruži odgovore i tumačenja u razumnom roku jer nam se osim poljoprivrednika, pritužuju i otkupljivači da ne dobivaju odgovor na pitanja kada traže tumačenja pojedinih odredbi Zakona. Cilj nam ne smije biti kažnjavanje, već stvaranje fair play uvjeta na tržištu i pružanje osjećaja sigurnosti svim sudionicima u lancu opskrbe hranom, što nažalost do sada nismo postigli“, rekla je predsjednica Odbora za poljoprivredu Marijana Petir.

Dodala je kako obavijest Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja o pokretanju postupka protiv otkupljivača pšenice i vremenski rok koji je protekao od trenutka prijave sumnje na nepoštenu trgovačku praksu, govore da je sustav potrebno unaprijediti jer u suprotnom, zbog dugotrajnosti postupka, poljoprivrednim proizvođačima, od kojih očekujemo proizvodnju kvalitetne hrane po pristupačnim cijenama, ne možemo zagarantirati pravnu sigurnost.