Hrana čini značajan dio potrošačke košarice - Marijana Petir

Hrvatski sabor raspravljao je na svojoj sjednici održanoj u četvrtak 7. listopada 2021. godine o Polugodišnjoj informaciji o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike u drugom polugodištu 2020., koje je Hrvatskom saboru dostavila Hrvatska narodna banka.

 

Predsjednica Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora Marijana Petir pitala je guvernera HNB-a Borisa Vujčića koje instrumente HNB planira upotrijebiti ako cijene energenata i dalje nastave rasti što će  imati utjecaj na rast cijene žitarica (koje su već sada poskupjele 27%) i stočne hrane (koja je poskupjela 31%), a u konačnici i na porast cijene hrane na policama trgovina. Guverner je odgovorio da ukoliko raste cijena energenata, tada država treba reagirati porezima i  subvencijama, no ako bi to išlo šire, onda se monetarna politika treba zaoštriti.

 

U izvješću se navodi kako je u promatranom razdoblju pandemija bolesti COVID-19 negativno utjecala na domaću gospodarsku aktivnost. Realni BDP Hrvatske u drugoj polovini 2020. smanjen za 8,8% u odnosu na isto razdoblje 2019., najviše zbog smanjenja izvoza usluga i osobne potrošnje.

 

Petir je rekla da je istodobno, u lipnju 2020. započeo rast zaposlenosti, odražavajući oporavak gospodarske aktivnosti uslijed popuštanja restriktivnih mjera i nastavka Vladinih mjera za očuvanje radnih mjesta koje do sada iznose 18 milijardi kuna i kojima je obuhvaćeno svako drugo radno mjesto u Hrvatskoj. Blago je rasla zaposlenost kao i plaće su u drugom polugodištu 2020., a ugovorenost projekata iz EU je na 100%.

 

Upozorila je da se trenutačno treba fokusirati na provedbu Nacionalnog plana za otpornost i oporavak, a od 6,3 mlrd. eura prvih 13% stiglo je kao predujam. Vrlo je jasno definiran okvir kako će se povlačiti i za što se koristiti sredstva, i  tu su vrlo bitni reformski i investicijski projekti.

„Od turizma je u rujnu vrijednost fiskaliziranih računa za 24% bila viša nego u rujnu 2019. godine. To je dobar rezultat ali ne treba sve karte staviti na turizam. Osobno smatram da veliki potencijal leži u poljoprivredi i prehrambenoj industriji te u tom segmentu treba učiniti veće napore kako bi se stabilizirale cijene hrane, povećao otkup domaćih proizvoda, smanjio uvoz, povećala prerada ali isto tako i pomoglo hrvatskim poljoprivrednim proizvođačima da što lakše izađu na kraj sa svim izazovima koji su pred njima“, rekla je Marijana Petir.

Ona je upozorila da obzirom da hrana čini značajan i visok dio potrošačke košarice, kod građana se javlja zabrinutost zbog mogućih poskupljenja cijena hrane, a cijene hrane utječu na život prosječnog Hrvata značajnije možda nego neka druga kretanja s obzirom na udio u potrošačkoj košarici koji je oko 27%.

 

Petir je rekla kako radi zaštite interesa naših građana i potrošača treba strateški razmišljati, tim više što inflacija nije bila neočekivana, i  pri tome je pozvala na tješnju suradnju HNB-a i nadležnih državnih tijela kako bi u  budućnosti mogli dati pravi odgovor.