Hrvatski sabor usvojio zaključke Odbora za poljoprivredu o potrebi propisivanja kvalitete hrane i preciziranja postupaka zelene javne nabave - Marijana Petir

Zaključcima koje je, na inicijativu predsjednice Odbora za poljoprivredu, Marijane Petir, Odbor predložio Hrvatskom saboru, a koji su po donošenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi, podržani jednoglasno, pokrenut će se postupci izrade i usvajanja općih zahtjeva/standarda kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode na hrvatskom tržištu radi zaštite domaće poljoprivredne proizvodnje i interesa naših potrošača kao i preciziranje postupaka zelene javne nabave kako bi u ukupnoj potrošnji postigla veća zastupljenost ekoloških proizvoda, proizvoda s oznakom izvornosti te onih proizvoda koji se dopremaju kroz kratke lance ospkrbe hranom.

„Ovim zaključcima osnažujemo naše opredjeljenje za boljim pozicioniranjem hrvatskih poljoprivrednih proizvoda na tržištu, preferirajući one koji stižu od polja do stola s naših lokalnih OPG-ova, jamčeći tako našim poljoprivrednicima pristojnu zaradu  i ne stvarajući transportom tih proizvoda pritisak na okoliš“, rekla je Marijaan Petir.

Ona je podsjetila da su aktivnosti Odbora za poljoprivredu već duže vrijeme usmjerene prema definiranju mjerila kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, a članovi Odbora zauzeli su o tome jedinstven stav. Kako je Petir pojasnila, trenutno je nacionalnim propisima – pravilnicima koji propisuju standarde kvalitete hrane, obuhvaćen dio proizvoda, a proizvodi za koje nisu propisani standardi kvalitete, poput npr. svježeg mesa, moraju udovoljavati zahtjevima zdravstvene ispravnosti i označavanja hrane, što se nikako ne može poistovjetiti sa zahtjevima kvalitete. Petir je upozorila da meso koje stiže iz drugih država, putuje više od dva tjedna ali se i dalje se deklarira kao svježe meso, što je neprihvatljivo, kao što je neprihvatljivo i to da ne postoji propisani rok koliko dugo meso može biti zamrznuto.

Slijedom istoga, Hrvatski sabor je na prijedlog Odbora za poljoprivredu i predsjednice Odbora, Marijane Petir zadužio Ministarstvo poljoprivrede da temeljem članka 78. stavka 2. Zakona o poljoprivredi, pokrene postupke izrade i usvajanja općih zahtjeva/standarda kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode namijenjene krajnjim potrošačima koji do sada nisu obuhvaćeni nacionalnim propisima koji propisuju zahtjeve kvalitete i da pristupi procjeni prilagodbe važećih pravilnika.

Petir je podsjetila i na Odluku Vlade Republike Hrvatske o osiguranju besplatnih obroka za sve osnovnoškolce, a koji bi se, prema njenom mišljenju, trebali dobavljati kroz kratke lance opskrbe hranom s lokalnih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Za tu je namjenu u proračuno osigurano 544 milijuna kuna za jedan besplatni obrok dnevno za 311 000 učenika osnovnih škola.

“Naš je interes da se u hrvatskim školama ali i u drugim javnim institucijama priprema hrvatska hrana i da pomažemo hrvatsku poljoprivredu, a ne ono što stiže iz uvoza.  U tom smislu nam je stalo da takav model bude podržan od svih nadležnih službi jer je riječ o nacionalnom interesu. Svjesni smo i slabosti koje se mogu dogoditi u provedbi zbog nepoštenih trgovačkih praksi s kojima se još uvijek borimo, ali i nedostatnih količina proizvoda zbog nevoljkosti naših proizvođača da se udružuju, što pak predstavlja jednu od ključnih prepreka i snažnijem povezivanju poljoprivrede i turizma“, rekla je Petir.

Odbor za poljoprivredu je, želeći dati svoj doprinos ovim aktivnostima, ukazao na potrebu što žurnijeg unaprijeđenja postupaka zelene javne nabave na način da se osigura minimalna zastupljenost od 20% ekoloških i integriranih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda,  proizvoda iz sustava kvalitete registriranih na nacionalnoj i europskoj razini i proizvoda iz kratkih lanaca opskrbe hranom i za to su zadužili Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

 

Više na :

https://www.youtube.com/watch?v=QMcUbb9r1mU

https://www.youtube.com/watch?v=UC3NrKlZgrg