Inicijativa za unapređenje položaja ruralnih žena u Europi - Marijana Petir

U sklopu održavanja 5. Međunarodnog kongresa o ruralnom turizmu, pod pokroviteljstvom Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora, u okviru projekta „Za žene – povezane znanjem i iskustvom,“ održan je Okrugli stol u okviru kojega su članice Projekta uručile predsjednici Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora, Marijani Petir, Inicijativu za unapređenje položaja ruralnih žena u Europi.

“Jačanje ženskog poduzetništva, poboljšanje položaja žena u ruralnim područjima, edukacija, informiranje, savjetovanje i međusobno umrežavanje, te prepoznavanje važnosti prilagodbe zakonskoga okvira od strane donosioca odluka, kako bi se potaknule aktivnosti ruralnih žena – ciljevi su kojima strijemi Projekt”, istaknula je Dijana Katica, predsjednica Udruge  „Klub članova Selo.

Marijana Petir rekla je kako ovakovi Projekti imaju snagu utjecaja na politike koje će se provoditi u budućnosti. “Politike koje donosimo trebaju prepoznati i vrednovati nezamjenjivu, multifunkcionalnu ulogu žena u ruralnom području čiji nevidljiv rad nije u dovoljnoj mjeri prepoznat niti priznat”, rekla je Petir. Podsjetila je kako niti jedna država članica u prethodnom programskom razdoblju nije programirala potporgram za žene u okviru Programa ruralnog razvoja, iako je ova mogućnost postojala. Istaknula je kako je žene na selu potrebno osnažiti, zato je potrebno inzistirati na uključivanju tema o položaju ruralnih žena u nacionalne i europske dokumente, te poticati aktivnosti koje žene provode na ruralnim područjima jer su one stvarne čuvarice naših sela.

Petir koja je bila izvjestiteljica Europskog parlamenta o položaju žena u ruralnom području, a sada je predsjednica Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora, rekla je kako su kroz aktivnosti Odbora utjecali da se u okviru Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova od 2021. do 2024. Ministarstvo poljoprivrede uključi na način da će preuzeti provođenje mjera kojima će se unaprijediti položaj žena na selu dok se je u Strategiji poljoprivrede do 2030. pozicioniralo ruralne žene u okviru mehanizama namijenjenih obrazovanju, osposobljavanju, razvoju vještina, a to bi se trebalo reflektirati i na Nacionalni strateški plan u okviru zajedničke poljoprivredne politike. Dodala je i da je Odbor predložio uvođenje dodatnog bodovanja za žene poljoprivrednice kod natječaja za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta kako bi se  žene potaknulo na bavljenje poljoprivredom.