KLEMENTINA KARANOVIĆ BILA JE DJEVOJČICA U KOLONI SAMO ZATO ŠTO JE HRVATICA - Marijana Petir

Klementina Karanović 1991.godine bila je djevojčica u koloni samo zato što je Hrvatica. Kao i većina stanovništva Općine Majur zbog velikosrpske agresije morala je napustiti svoj dom jer bi inače bila smaknuta kao i svi Kostrićani. Klementina Karanović 2020.godine načelnica je Općine Majur koja s ljubavlju brine o svim svojim stanovnicima i bori se za njihov bolji život. I ova cesta koja je napravljena do Kostrića, najtužnijeg sela u Hrvatskoj u kojem su u jednom danu ubijeni svi stanovnici a njihove kuće spaljene, kao i mnogobrojne druge ceste, domovi, društvena i komunalna infrastruktura, projekti su na kojima ona radi i za koje je imala i imat će moju podršku jer su oni preduvjet razvoja Pounja i Banovine kako bi ljudi, koji su stvarni čuvari hrvatskog prostora, ostali živjeti u svojim domovima. To će poduprijeti i Vlada RH kroz projekt Banovina, Lika, Damatinska zagora i Gorski kotar vrijedan 2 milijarde kuna.