KONSTITUIRAN NOVI SAZIV HRVATSKOG SABORA - Marijana Petir

Danas je konstituiran novi saziv Hrvatskog sabora te sam i službeno polaganjem prisege postala zastupnica.

 

“Prisežem svojom čašću da ću dužnost zastupnice u Hrvatskom saboru obnašati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava i zakona i poštovati pravni poredak te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske.”