Marijana Petir primila predsjednicu Hrvatske udruge za turizam i ruralni razvoj „Klub članova selo“ Dijanu Katicu - Marijana Petir

Predsjednica Odbora za poljoprivredu Marijana Petir primila je u ponedjeljak predsjednicu Hrvatske udruge za turizam i ruralni razvoj „Klub članova selo“ i predsjednicu Organizacijskog odbora 5. međunarodnog kongresa o ruralnom turizmu Dijanu Katicu.

Tom prigodom Dijana Katica uručila je Marijani Petir zahvalnicu za sudjelovanje na 5. međunarodnom kongresu o ruralnom turizmu i zaključke kongresa. Kongres,  kojemu je Odbor za poljoprivredu bio pokrovitelj, održan je u Cavtatu 27. – 30. travnja 2022. pod sloganom: „Ruralni turizam: kvaliteta, održivost, uključivost“ te je okupio predstavnike poljoprivrednog i turističkog sektora, stručne i znanstvene javnosti i tijela državne uprave i lokalne samouprave.

Predstavljajući zaključke Kongresa Dijana Katica je rekla kako zbog promjene interesa turista upravo ruralni krajevi predstavljaju novu mogućnost hrvatskog turizma, budući da raste zanimanje za neotkrivene i autentične turističke destinacije koje nude doticaj s prirodom, odmak od užurbane svakodnevice i lokalno iskustvo. Zaključcima Kongresa predlaže se formiranje stručnog Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za razvoj ruralnog turizma koje bi koordiniralo suradnju s nacionalnim i lokalnim institucijama, posebno zbog intenzivne potražnje za individualiziranim oblicima turističke ponude. Predlaže se i snažnije poticanje zelene i digitalne tranzicije na ruralnim područjima, izrada vizije razvoja ruralnog turizma s detaljnim akcijskim planom i naglaskom na proizvodnju hrane i organizaciju ugostiteljskih i turističkih usluga na mjestima proizvodnje hrane, te konzumaciju iste što bliže mjestima njene proizvodnje. Uz navedeno, potrebno je brendirati i promovirati ruralno-turističke destinacije, a u kreiranju novog turističkog brenda Hrvatske, nužno je izići iz okvira stereotipnog prikazivanja Hrvatske kao isključivo mediteranske, odnosno jadranske destinacije te uz ostalo promovirati hrvatski način života, čemu podršku mogu dati i poticajni financijski instrumenti za razvoj turizma na selu. Dijana Katica je najavila i održavanje Konferencije „Ruralne Europljanke“ planirane za rujan ove godine.

– Organizacija i održavanje manifestacija kojima je tema diversifikacija aktivnosti na ruralnim područjima kroz stvaranje dodane vrijednosti u lancu opskrbe hranom itekako može pripomoći povećanju vidljivosti i prepoznatljivosti hrvatskih ruralnih područja, istaknula je Marijana Petir. Dodala je da u tom kontekstu u obzir treba uzeti i nezamjenjivu ulogu žena u ruralnim područjima, koja je višefunkcionalna i može znatno doprinijeti stvaranju slike o važnosti žena za razvoj našeg društva, a budući da su žene na selu aktivno uključene u poljoprivredne aktivnosti, poduzetništvo i turizam, te imaju ključnu ulogu u očuvanju obitelji i kulturnih tradicija u ruralnim područjima, to može doprinijeti izgradnji regionalnog i nacionalnog identiteta.

Petir je naglasila i važnost jačanja gospodarske, socijalne i društvene otpornosti ruralnih područja, kao i prepoznavanje specifičnosti i mogućnosti ruralnih područja koje trebaju biti temelj planiranja aktivnosti koje će svojom provedbom zaustaviti njihovu depopulaciju i učiniti ova područja privlačnijima za život sadašnjih stanovnika, ali i privući nove stanovnike na hrvatsko selo.  Dodala je da zelena i digitalna tranzicija mogu pripomoći u realizaciji ovih ciljeva, pa je zbog toga što žurnije potrebno osigurati potpunu širokopojasnu pokrivenost ruralnih područja Internetom, a koja je nužna za svaki vid gospodarske aktivnosti, kako u poljoprivredi tako i u turizmu.  Petir je upozorila i na važnost unaprjeđenja i izgradnje prometne infrastrukture, ali i preradbenih kapaciteta kojima bi osigurala mogućnost stvaranja dodane vrijednosti hrvatskom poljoprivredno-prehrambenom sektoru, a posredno osigurala i dostupnost ovih proizvoda u turističkoj ponudi.