Marijana Petir sudjelovala na obilježavanju 15. obljetnice Hrvatskog saveza udruga privatnih šumovlasnika - Marijana Petir

„Odbor za poljoprivredu prepoznao je Savez kao kompetentnog predstavnika privatnih šumovlasnika s kojim kroz dobru suradnju i kontinuirani dijalog raspravlja o ograničenjima, potrebama i mogućnostima privatnih šumovlasnika, a sve s namjerom donošenja što kvalitetnijih zakona“, istaknula je Marijana Petir i dodala kako je Odbor svjestan i izazova s kojima se, u okviru važeće zakonske regulative susreću privatni šumovlasnici.

Dodala je kako je o istom provedena rasprava na nekoliko sjednica Odbora i istaknula kako  vjeruje da bi noveliranje Zakona o šumama i Zakona o lovstvu trebalo prepoznati izazove i vrednovati ulogu koju privatni šumovlasnici imaju u očuvanju šuma, bioraznolikosti i svih ostalih doprinosa koje daju u ostvarivanju ciljeva ambicioznih zelenih politika.

Podsjetila je i na intervencije, koje su u okviru Nacionalnog strateškog plana u okviru Zajedničke poljoprivredne politike planirane za sektor šumarstva, poput konverzije degradiranih šuma, promocije šumskih proizvoda i usluga, izgradnju šumske infrastrukture i modernizaciju šumarskih tehnologija. Petir je dodala kako će veliki doprinos održavanju i upravljanju privatnim šumama dati i novo planirana intervencija za ograničenje u gospodarenju šumama u područjima ekološke mreže NATURA 2000.

„Ovu intervenciju ne treba promatrati samo kao nadoknadu šumovlasnicima za izgubljeni prihod ili dodatne troškove koje imaju u gospodarenju šumama u NATURA 2000 područjima, već prvenstveno kao nadogradnju održivom i potrajnom gospodarenju šumama kojom šumovlasnici čuvaju i podupiru bioraznolikost šumskih ekosustava koji, gledajući s globalne razine, pružaju stanište za 80% vrsta vodozemaca, 75% vrsta ptica i 68% vrsta sisavaca. Drugim riječima način na koji se odnosimo i kako koristimo šumske ekosustave uvelike utječe na očuvanje globalne bioraznolikosti“ – rekla je Petir.

Zaključila je kako ne treba zaboraviti da je hrvatski šumarski sektor ne samo primjer već i začetnik održivog upravljanja šumama, te da su, u tom smislu, naša znanja o upravljanju prirodnim šumama itekako važno i trebamo ih dijeliti. Uputivši čestitku povodom 15. godišnjice Saveza,  zahvalila je članovima Saveza na svim aktivnostima koje Savez provodi s ciljem očuvanja, unapređenja i održivog gospodarenja hrvatskim šumama.