Marijana Petir sudjeluje na 3. Konferenciji ovlaštenih inženjera šumarstva i drvne tehnologije - Marijana Petir

Predsjednica Komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije, Silvija Zec rekla je na 3. konferenciji ovlaštenih inženjera šumarstva i drvne tehnologije koja se održava od 14. do 16.listopada u Šibeniku, a na kojoj sudjeluje preko 460 sudionika, kako su u posljednje vrijeme šume sve vidljivije ugrožene klimatskim promjenama, njihovom snagom i brzinom. ‘Sve ekstremnije vremenske nepogode, invazivne vrste i šumskih štetnici te šumski požari zbog svoga intenziteta, brzine i sinergije u pojavljivanju stavljaju velike izazove pred šumarske stručnjake i gospodarenje šumama danas. Istovremeno se od šuma i cijeloga sektora očekuje ključna uloga u ublažavanju tih klimatskih promjena i njihovih posljedica. Zbog toga trebamo snažnije isticati potrebu jačanja otpornosti, ali i plastičnosti i prilagodljivosti šumskih ekosustava i cijeloga sektora, kako bi mogli odgovoriti na ove izazove’, rekla je Zec.
Uputivši čestitku povodom 15. obljetnice rada Komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije, Marijana Petir je istaknula kako Odbor za poljoprivredu kontinuirano prati stanje i izazove s kojima se susreće šumarski i drvoprerađivački sektor.
„Raspravljali smo o održivom gospodarenju šumama, o ekološkoj, gospodarskoj i socijalnoj funkciji šuma, čiju međusobnu uvjetovanost nije moguće zanemariti, ako želimo stvarno sagledati multifunkcionalnu ulogu šuma.“ – rekla je Petir i naglasila kako isto ne bi bilo moguće bez aktivnosti koje provode generacije hrvatskih šumara, čiji doprinos  biološkoj raznolikosti, kao i opstanku hrvatskog ruralnog prostora te lokalnoj ekonomiji, nije u dovoljnoj mjeri prepoznat.
Petir je podsjetila i na način donošenja odluka na europskoj razini, koji se u bitnome promijenio proteklih godina, a u kojemu se sve više vodi briga o međusobnom utjecaju politika i sektora, ne samo na održivost gospodarstva, već i na održivost prirodnih resursa i smanjenje utjecaja klimatskih promjena. ‘U tom smislu se i doprinos šumarskog sektora u postizanju ovih ciljeva ogleda u planiranim aktivnostima europskog Zelenog plana i to je područje u kojemu moramo štititi temelje našeg potrajnog gospodarenja šumama, starog više od 250 godina’, rekla je Petir.
U tom smislu, upozorila je,  nepostojanje obvezujućih europskih pravila za šumarski sektor s jedne strane, te aktivnosti koje se planiraju vezano uz  europsku Strategiju za šume do 2030. godine s druge strane, zahtijevaju od nas proaktivnost. ‘Pri tome, u obzir treba uzeti da nemaju sve države članice iste polazne osnove, hrvatske šume odlikuje visoki stupanj prirodnosti i iznadprosječna biološka raznolikost i to je razlika o kojoj trebamo brinuti i po europskom geslu „isti u različitosti“, kontinuirano raditi na zaštiti naših nacionalnih interesa’, rekla je Petir.

„Uvođenje naprednih i ekološki prihvatljivih tehnologija u šumarstvo i povećanje vrijednosti opće korisnih funkcija šuma identificirani su kao prilike za daljnji rast šumarskog sektora, te su za ukupna ulaganja za poboljšanje uspješnosti hrvatskog šumarskog sektora, u narednom razdoblju, planirana sredstava u vrijednosti od 120,5 milijuna eura.“, rekla je Petir, naglasivši kako, zbog činjenice smanjenja kapaciteta za vezivanje ugljika u šumama koji proizlazi iz starosti naših šuma, posebno treba voditi brigu o konverziji degradiranih šuma i provođenja uzgojnih mjera za povećanje prirasta, čime pridonosimo i ciljevima europskog Zelenog plana.

Podsjetila je Petir i na strukturu izvoza u kojoj prevladavaju drvni proizvodi niže dodane vrijednosti i na potrebu ostvarivanja uvjeta za veću finalizaciju proizvodnje, za koju su osim modernizacije proizvodnje, potrebna i dodatna ulaganja u znanje i istraživanje.
„Hrvatsko drvo treba i može biti konkurentno, ovo naše opredjeljenje možemo pokazati tako da hrvatsko drvo koristimo kod obnove i izgradnje zgrada javne namjene. Prilika je to za vas, stručnjake u šumarstvu i drvnoj tehnologiji, ali i za naše dizajnere i drvoprerađivače koji imaju potrebna znanja i prepoznaju potrebe tržišta. Time bi smo smanjili izvoz drvne sirovine ali i ostvarili maksimalni potencijal hrvatske drvne industrije stvarajući proizvode s dodanom vrijednošću“, zaključila je Petir.

Marijana Petir, govorit će i na radionici FEM4FORESTS, koja se održava u sklopu 3. Konferencije ovlaštenih inženjera šumarstva i drvne tehnologije, a koja je posvećena većem uključivanju žena u šumarski sektor i njihovom osnaživanju.