Mentalitet kulture smrti ne daje nikakvu priliku životu - Marijana Petir

„Ljudsko dostojanstvo je apsolutno bezuvjetno i nepovredivo. Ne postoji ideologija, ne postoji filozofija, ne postoji teologija koja može iznijeti jedan jedini argument koji bi moralno opravdao i najmanju povredu nečijeg ljudskog dostojanstva. Demokratsko potvrđivanje znači i potvrđivati se u zaštiti onih koji su najslabiji ili koji su bez glasa. Kao što je važno načelo štititi manjinu i to predstavlja dokaz demokratske zrelosti većine, tako je i štititi svako ljudsko biće od začeća do prirodne smrti, dokaz demokratske zrelosti većine“, rekla je zastupnica Marijana Petir prilikom 9-satne rasprave u Hrvatskom saboru o SDP-ovom prijedlogu Zakona o medicinskom postupku prekida trudnoće.

Petir je upozorila da je velika opasnost za ljudska prava ukoliko se o njima samo deklarativno govori, ako ih se instrumentalizira ili ako se ljudska prava koristi u ideološkim borbama.

„Pravo na život temeljno je ljudsko pravo. Utvrđeno je to Općom deklaracijom o ljudskim pravima UN-a, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, mnogobrojnim međunarodnim dokumentima i deklaracijama kao i Ustavom Republike Hrvatske“, rekla je Petir.

Istaknula je kako je verificirana biološka istina da ljudski život počinje začećem koji je početak posve novog jedinstvenog ljudskog organizma unikatnog genoma. Započetom ljudskom individualnom životu u svim prenatalnim fazama pripada status ljudske osobe, kojeg nikakvo zakonsko uređenje niti ima snagu potvrditi niti poništiti, nego tek priznati i pravnim okvirom zaštititi.

Postojanjem suprotnih stajališta o prekidu trudnoće, otvara se polemika u kojoj se jedna strana poziva na demokratsku stečevinu i naprednjački mentalitet dok druga strana smatra da je riječ o podvali koja potkopava same temelje čovjeka kao osobe na kojemu počiva cijela civilizacija demokratskih društava.

„Zakon o prekidu trudnoće o kojem danas raspravljamo, a kojeg je predložio Klub zastupnika SDP-a nažalost ne daje nikakvu priliku životu. Zakon je sročen kao da u Hrvatskoj prevladava mentalitet kulture smrti, a Ustav, konvencije i međunarodno pravo ne postoji. Odredbama koje se predlažu ovim Zakonom, stječe se dojam da njegovi predlagatelji žele poistovjetiti trudnoću s bolešću, a lijek koji predlažu je pobačaj za koji traže da se plati novcem poreznih obveznika“, istaknula je Petir.

Upozorila je da je odredba koja dokida pravo na život kao temeljno ljudsko pravo u svojoj suštini protuzakonita i protuustavna, a usvajanje takvog zakona moglo bi imati svoj epilog na Europskom sudu za ljudska prava.

Predlagatelji ovog zakona stava su da bolnice i upravitelje bolnica koji ne rade pobačaje treba novčano kazniti, a mladim liječnicima uvjetovati zapošljavanje tako da se odreknu prava na priziv savjesti.

„Takav pristup mogao bi nas svrstati uz bok totalitarnim sustavima i nedemokratskim državama jer pravo na priziv savjesti temeljno je ljudsko pravo utvrđeno Općom deklaracijom o ljudskim pravima ali i hrvatskim Ustavom, koje se ne može ograničiti u sadašnjim okolnostima, pa čak niti u ratnom stanju“, upozorila je Petir i dodala da se s pravom pitaju mnogi koji su je kontaktirali, nije li predloženi Zakon poziv na diskriminaciju. Jer, kako je rekla, jasno je ako se kandidat za mjesto liječnika pri zapošljavanju izjasni o prizivu savjesti to će sigurno dovesti do diskriminacije tog liječnika, a poslodavac će moći birati onoga s kojim neće imati tzv. problem priziva savjesti. Obrazloženje da postoje pojedinci koji se pozivaju na priziv savjesti samo da ne bi radili neke poslove, a kasnije to isto rade u privatnoj klinici za dobru financijski naknadu, ponašanje je koje zaslužuje osudu, no prema mišljenju Petir sasvim sigurno ne može biti temelj za ovakav prijedlog Zakona kojim se stvara pritisak na zdravstvene djelatnike i koji će osobe s prizivom savjesti isključiti iz zdravstvenog sustava.

„Vjerujem da se nitko od nas ne bi složio da mu drugi propisuju što smije misliti, govoriti ili raditi. U čovjeku se nešto buni ukoliko postupa protivno svojoj savjesti. Ono što ne bi željeli da drugi nama rade, niti mi ne bi trebali raditi drugima. To je Zlatno pravilo. Bilo bi dobro da ga napokon počnemo primjenjivati“, zaključila je Marijana Petir.

Ona je glasovala protiv Zakona o medicinskom postupku prekida trudnoće koji nije dobio potrebnu većinu. Uoči rasprave o ovom Zakonu, Petir je sudjelovala na obilježavanju Majčinog dana i otvorenju 4. Međunarodne konferencije za život „Život, dakle biraj“ koja se održava u Zagrebu u organizaciji Udruge Hrvatska za život te je izrazila podršku Hodu za život koji se ove godine održava pod sloganom “Život je zakon”.