Odbor za poljoprivredu Hrvatskoga sabora raspravljao o učinkovitosti sustava obrane od tuče - Marijana Petir

„Više od dvadeset godina bavimo se raspravama o učinkovitosti sustava obrane od tuče, a da nitko do sada nije stavio u odnos stvarno nastalu štetu od tuče i isplaćena financijska sredstva za saniranje šteta ili ponudio način za kreiranje boljeg i učinkovitijeg sustava obrane od tuče,“ – istaknula je predsjednica Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora Marijana Petir na tematskoj sjednici Odbora održanoj u četvrtak, 6. listopada.  Marijana Petir je podsjetila da je učinkovit sustav obrane od tuče važan ne samo zbog poljoprivrednika, već i zbog ljudi koji žive na tučom pogođenim područjima i njihove imovine.

Povod ovoj raspravi na Odboru za poljoprivredu bile su sve češće elementarne nepogode koje pogađaju poljoprivrednike, a koji smatraju da obimu šteta doprinosi i ne provođenje Zakona o obrani od tuče. Predstavnici Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) i Hrvatske zajednice županija u raspravi su podsjetili na stručno stajalište DHMZ prema kojemu učinkovitost operativne obrane od tuče nema znanstveno utemeljenje, što je prema njihovim riječima i bilo povod za razmatranje prijedloga za stavljanje izvan snage Zakona o obrani od tuče. Ovaj prijedlog prošao je javno savjetovanje i u pripremi je upućivanja u proceduru usvajanja. Istaknuli su i kako bi fokus zaštite od tuče trebao biti u kvalitetnijoj prevenciji nastanka šteta, upravljanju rizicima i osiguranju poljoprivrednih kultura, te postavljanju zaštitnih mreža, a nakon pojave tuče u obnovi poljoprivrednih potencijala. Ukazano je i na neažurnost jedinica regionalne samouprave u plaćanju obveza vezanih uz obranu od tuče, ali i na kadrovska, financijska i organizacijska ograničenja DHMZ u provedbi aktivnosti obrane od tuče. Predstavnica Geofizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu istaknula je kako se u posljednjih 100 godina pojavnost tuče smanjila, a u posljednjih 30 godina na istoj je razini i nema povećanja njene pojavnosti.

Članovi  Odbora za poljoprivredu, zastupnici Hrvatskoga sabora kao i predstavnici poljoprivrednih proizvođača prisutni na sjednici zauzeli su jedinstven stav kako je Zakon o obrani od tuče potrebno provoditi te da je nužno kreirati model koji će omogućiti adekvatnu zaštitu poljoprivredne proizvodnje, gospodarstva i imovine. Izrazili su i negodovanje ponašanjem osiguravajućih društava koja raznim nepoštenim aktivnostima nastoje izbjeći plaćanje pravednog obeštećenja za nastale štete. Temeljem provedene rasprave, Odbor za poljoprivredu usvojio je sljedeće preporuke:

  1. s ciljem smanjenja šteta od tuče koje predstavljaju opasnost za poljoprivrednu proizvodnju, gospodarstvo i imovinu, pozivaju se nadležna državna tijela na uspostavu učinkovitog modela obrane od tuče u Republici Hrvatskoj;
  2. s namjerom ublažavanja nastalih šteta od tuče i drugih elementarnih nepogoda, pozivaju se nadležna državna tijela na planiranje adekvatnih iznosa sredstava za pokriće šteta u poljoprivredi, čime bi se osigurala promptna dostupnost ovih sredstava krajnjim korisnicima nakon nastanka štete i zagarantirao nastavak poljoprivredne proizvodnje.
  3. pozivaju se nadležna državna tijela na uspostavu učinkovitog modela procjene šteta od tuče i osiguranja pravednog obeštećenja za poljoprivrednike;
  4. kako bi poljoprivrednicima zagarantirali mogućnost osiguranja poljoprivredne proizvodnje po pravednim uvjetima pozivaju se nadležna državna tijela, komore, te udruženja proizvođača da onemoguće nepošteno postupanje osiguravajućih društava prema poljoprivrednicima;
  5. Odbor za poljoprivredu provest će tematsku raspravu o nepoštenom postupanju osiguravajućih društava prema poljoprivrednim proizvođačima i predložiti mjere.