Odbor za poljoprivredu jedan od najaktivnijih u Hrvatskom saboru - Marijana Petir

Pod predsjedanjem Marijane Petir, Odbor za poljoprivredu Hrvatskog sabora održao je od početka 10. saziva Sabora 70 sjednica, dok je tijekom proljetnog zasjedanja  održao 25 sjednica na kojima je, sukladno nadležnostima propisanim Poslovnikom Hrvatskoga sabora raspravljao o tema vezanim uz poljoprivredu, morsko i slatkovodno ribarstvo, marikulturu, veterinarstvo, selo i ruralni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstva.

„Odbor za poljoprivredu jedan je od najaktivnijih Odbora Hrvatskoga sabora, a tako planiramo nastaviti i dalje jer osim redovite zakonodavne aktivnosti, otvaramo teme koje su od interesa za naše poljoprivrednike, ribare, seljake i težake kao i sve stanovnike ruralnog prostora Hrvatske i u dijalogu s nadležnim službama tražimo rješenja“, rekla je Marijana Petir, predsjednica Odbora.

Ona je istaknula kako je Odbor, uz raspravu o izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu i njegovom izvršavanju, raspravljao i o zakonskim prijedlozima Vlade Republike Hrvatske, od toga u prvom i drugom čitanju Odbor je raspravio zakone o komasaciji poljoprivrednog zemljišta, higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu i o biljnom  zdravstvu. Odbor je u prvom čitanju raspravio  zakone o gnojidbenim proizvodima i zdravlju životinja, dok se u drugom čitanju raspravljalo o održivoj uporabi pesticida i poljoprivrednom zemljištu. Odbor je predložio i akte, koji su uključeni u Radni program Hrvatskoga sabora za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2022. godinu. U vezi s istim, Odbor je dao pet mišljenja na Stajališta Vlade Republike Hrvatske o prijedlozima europskih uredbi, vezanih uz: strane subvencije kojima se narušava unutarnje tržište; postizanje klimatske neutralnosti do 2035. u sektoru korištenja zemljišta, šumarstva i poljoprivrede;   ograničenje pristupa vodama Unije;  raspolaganje robama i proizvodima poveznim s krčenjem i propadanjem šuma; oznake zemljopisnog podrijetla za vino, jaka alkoholna pića i poljoprivredne proizvode i sustave kvalitete za poljoprivredne proizvode. Odbor je prihvatio i Izvješće o stanju u sektoru vodnih usluga i radu Vijeća za vodne usluge.

Petir je rekla kako je Odbor tijekom proljetnog zasjedanja održao 10 tematskih sjednica na kojima se raspravljalo o Poljoprivredi u kontekstu klimatskih promjena i europskog Zelenog plana, Stanju ribljeg fonda u Republici Hrvatskoj i izazovima s kojima se susreće ribarski sektor u kontekstu Zajedničke ribarstvene politike, Stanju u sektoru stočarstva u RH i mogućnostima financijskih i drugih potpora, Praćenju, zbrinjavanju i korištenju otpada od hrane i uspostavi Banke hrane u RH, Kratkim lancima opskrbe hranom u kontekstu plasmana lokalno proizvedenih proizvoda kroz ponudu ruralnog turizma u Republici Hrvatskoj, Povećanju cijena inputa u sektoru industrije s naglaskom na prehrambene proizvode i metaloprerađivačku industriju. Na tematskim sjednicama održana je i razmjena mišljenja s ministricom poljoprivrede o Prijedlogu Nacionalnog strateškog plana u okviru Zajedničke poljoprivredne politike, a raspravljalo se i o Stajalištima koje je Republika Hrvatska zauzimala na sastancima Vijeća ministara nadležnih za poljoprivredu i ribarstvo.

„Kao našu najznačajniju aktivnost navela bih set amandmana Odbora za poljoprivredu koji su usvojeni, a kojima su u bitnome poboljšane predložene izmjene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu te će se time omogućiti transparentnije i pravednije raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem i provođenje Strategije poljoprivrede“, rekla je Petir.

Da ono što Odbor poručuje ima odjeka, govore i izmjene Zakona o pesticidima kojima je zabranjena primjena pesticida opasnih za pčele u vrijeme cvatnje poljoprivrednih kultura i propisane su kazne za prekršitelje.

„Osobito me veseli jednoglasna potpora Hrvatskog sabora Deklaraciji o Alpe-Adria-Dunav području slobodnom od GMO-a, koju je  Odbor za poljoprivredu uputio u proceduru usvajanja u Hrvatskom saboru“, rekla je Marijana Petir te dodala kako vjeruje da će ova Deklaracija i njome tražena uspostava jasnih kriterija za označavanje GMO free proizvoda, jačanje kontrolnih tijela, službenih i referentnih laboratorija za GMO, poticanje raznih oblika financiranja projekata usmjerenih na okolišno osjetljive i ekološke prakse, pripomoći  u promoviranju i brendiranju Republike Hrvatske kao zemlje domaće i kvalitetne hrane, usmjerene prema ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji i uzgoju proizvoda bez GMO-a.

Kako bi se osigurali uvjeti za neometanu jesensku sjetvu, Petir je za početak jesenskog zasjedanja Hrvatskoga sabora najavila održavanje tematske sjednice Odbora za poljoprivredu na kojoj će se provesti rasprava o poslovanju i nastavku proizvodnje Petrokemije d.d. Kutina, a zbog velikih šteta koje uzrokuju elementarne nepogode, Odbor priprema sjednicu, na kojoj će se provesti rasprava o opravdanosti i učinkovitosti korištenja sustava obrane od tuče.