Odbor za poljoprivredu pozvao na uklanjanje prepreka u proizvodnji i korištenju obnovljivih izvora energije u poljoprivredi - Marijana Petir

„Poljoprivrednici upozoravaju da njihova uloga, ali i potrebe nisu dovoljno prepoznati u natječajima kojima se podupiru projekti za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije u poljoprivredi. Zato im je potrebno osigurati ravnopravan položaj kako bi se postigao pozitivan pomak u konkurentnosti domaće proizvodnje, smanjio uvoz, smanjio  rizik kroz diversifikaciju prihoda, postigla adekvatna cijena, privukao veći broj mladih ljudi i otvorila nova radna mjesta na selu“, uvodno je istaknula Marijana Petir.

Ona je rekla kako je trenutno neiskorišteni potencijal u proizvodnji i korištenju obnovljivih izvora energije u poljoprivredi prilika za zeleni razvoj ruralnih područja, ali i novih mogućnosti za poljoprivrednike, a što se može iščitati i iz preporuka Europske Komisije za nacionalni strateški plan u okviru ZPP-a u kojima je Hrvatska prepoznata kao država s najvećim potencijalom u Uniji za razvoj biogospodarstva. Petir ističe da da je udio poljoprivrede u proizvodnji ukupne energije iz obnovljivih izvora u Hrvatskoj znatno niži od prosjeka EU i iznosi 2,7%.

„Povezivanje stakleničke/plasteničke proizvodnje s geotermalnom energijom, stočarstva s proizvodnjom bioplina, postavljanje solarnih kolektora na proizvodne objekte u poljoprivredi,  a ne na najkvalitetnije poljoprivredno zemljište – logični su potezi. Pitanje je kako ćemo ih primijeniti u praksi“, istaknula je Petir i upitala hoće li na to dati odgovor buduća strategija biogospodarstva ili je potrebno mijenjati već neke donesene strateške dokumente.

Državni tajnik Ministarstva poljoprivrede, Zdravko Tušek rekao je kako će buduća strategija biogospodarstva i prateći akcijski plan dati smjernice za korištenje obnovljivih izvora energije u poljoprivredi, pa tako i za potrebe proizvodnje energije, ali i novih proizvoda s dodanom vrijednosti, odrediti objekte za prikupljanje, transport i pripremu biomase za tržište, te umrežiti i povezati proizvođače biomase s postrojenjima za proizvodnju energije i drugom industrijom. U realizaciji je 269 projekata koji se financiraju iz Programa ruralnog razvoja RH, za koje je planirano ulaganje od 252 milijuna kuna, a najvećim dijelom radi se o projektima u sektoru mljekarstva (60) i peradarstva (40). Ukupno je do sada kroz natječaje iz Programa ruralnog razvoja financirano više od 200 solarnih elektrana. Programom je za ovu namjenu planirano ulaganje veće od 80 milijuna eura, a planirano je ulaganje za još dodatnih 300 projekata. U  narednom razdoblju planiran je nastavak ovih investicijskih ulaganja primjenom  integriranog pristupa s ciljem dostizanja ciljeva europskog Zelenog plana.

Ravanateljica Uprave za energetiku Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Kristina Čelić istaknula je važnost koegzistencije održive proizvodnje biomase i poljoprivredne proizvodnje. Pravila za ova postupanja regulirana su na europskoj razini, a mogućnosti za potporu poljoprivrednicima u ovom sektoru postoje i treba raditi na njihovoj primjeni.

Predsjednik odbora za mljekarstvo Hrvatske poljoprivredne komore, Igor Rešetar upozorio je na važnost instaliranja solarnih elektrana/bioplinskih postrojenja na poljoprivrednim gospodarstvima s ciljem jačanja njihove konkurentnosti, te određivanja jasnih kvota povezanih s proizvodnjom i uvjetnim grlima za ulazak u sustav poticanja. Istaknuo je potrebu prilagodbe postojećeg tarifnog modela i osiguranja prednosti lokalnoj distribuciji energijom iz poljoprivredne proizvodnje, te upozorio na nužnost kontrole ulaska biootpada u Republiku Hrvatsku. Zaključio je kako je s ciljem korištenja svih raspoloživih resursa iz poljoprivredne proizvodnje potrebno ubrzati proces izrade Strategije za bioekonomiju, poticati korištenje energije iz sektora poljoprivrede u energetskoj obnovi zgrada, te kao najvažnije upozorio je na važnost očuvanja poljoprivrednih površina za proizvodnju hrane.

Govoreći o aktivnostima koje provodi Hrvatska gospodarska komora, Žaklina Jurišić ukazala je na potrebu redefiniranja sustava dodjele kvota za proizvodnju energije iz različitih izvora, ali i na važnost dodatne i investicijske potpore za ovu vrstu proizvodnje, posebice kada je riječ o geotermalnoj energiji  i bioplinu.

U raspravi u kojoj su osim Marijane Petir, sudjelovali zastupnici Goran Ivanović, Stipan Šašlin, Željko Lenart, Vili Matula, Josip Đakić i Siniša Jenkač, istaknuto je kako je za neke obnovljive izvore energije, poput geotermalnih, potrebna prethodna procjena njihove primjenjivosti i procjena mogućih rezultata njihove primjene. Uzgoj brzorastućih kultura koje se koriste za proizvodnju energije konkurencija je proizvodnji hrane,  što može utjecati i na samodostatnost u poljoprivrednoj proizvodnji, ali i na smanjenje količine humusa, pa time i kvalitete tla, jer se tlu ne vraća ono što se iz tla uzima. Dodatno, u slučajevima izvoza ove sirovinske osnove ozelenjujemo države uvoznice. Upozoreno je i na važnost podataka o ugljičnoj bilanci glavnih poljoprivrednih usjeva u Republici Hrvatskoj, temeljem koje bi se mogla napraviti i procjena o mogućem daljnjem korištenju poljoprivrednog zemljišta. Nužno je potrebno izmijeniti i skratiti i postojeća administrativna ograničenja vezana uz postupke izdavanja potrebnih dozvola, a isto treba vezati i uz programe, projekte, planove i investicijska ulaganja u sektor biogospodarstva u svim područjima. Istaknuto je kako poljoprivredni proizvođači, sukladno postojećim pravilima ne mogu prodavati energiju koju proizvode, a dodatni problem stvaraju i dugotrajni postupci dobivanja potrebnih odobrenja, te da je poljoprivrednicima potrebno olakšati dostupnost sredstvima za proizvodnju i korištenje obnovljivih izvora energije iz svih dostupnih europskih fondova, a ne samo iz onog za ruralni razvoj.

Odbor za poljoprivredu jednoglasno je usvojio zaključke kojima potiče tijela državne uprave da osnaže svoje vlastite kapacitete i otklone administrativne prepreke kako bi se u razumnom roku podržala realizacija projekata kojima se doprinosi proizvodnji i korištenju obnovljivih izvora energije u poljoprivredi i pozvao nadležna tijela da kod raspisivanja natječaja za proizvodnju i korištenja obnovljivih izvora energije u poljoprivredi uzmu u obzir preporuke Hrvatske poljoprivredne komore i Hrvatske gospodarske komore izrečene na sjednici Odbora kako bi se poljoprivrednim proizvođačima osigurao ravnopravan položaj.