Odbor za poljoprivredu reagirao na kontroverznu Uredbu o novim genomskim tehnikama - Marijana Petir

I dok javnost i nevladine udruge posljednjih dana s velikom zabrinutošću reagiraju na Prijedlog uredbe o biljkama dobivenim određenim novim genomskim tehnikama (NGT) kojeg je pripremila Europska komisija, predsjednica Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora Marijana Petir rekla je kako je Odbor o ovoj kontroverznoj Uredbi s Europskom komisijom pokrenuo politički dijalog u studenom 2023. godine i da očekuju da im se dostavi odgovor.
Naime, Odbor je prepoznao problem koji bi mogao nastupiti provedbom ovako predloženog teksta Uredbe i zbog toga je na Međuparlamentarnoj konferenciji „Doprinos nacionalnih parlamenata unapređenju Zajedničke poljoprivredne politike“, koju je organizirao u Hrvatskom saboru u rujnu 2023. godine, a na kojoj su sudjelovali predstavnici 24 parlamenta, otvorio raspravu o ovoj temi. Takav je pristup dao rezultate, jer uz politički dijalog koji je Odbor za poljoprivredu Hrvatskog sabora, o ovoj Uredbi uputio prema Europskoj komisiji, do sada su reagirali i nadležni odbori Parlamenata Mađarske, Cipra, Danske, Češke, Portugala, Nizozemske i Austrije.
„Nadamo se da će Europska komisija ozbiljno shvatiti dostavljene primjedbe, jer ovako predložen tekst može imati nepovratan negativan utjecaj na poljoprivrednu proizvodnju, okoliš, bioraznolikost, zdravlje ljudi i životinja“, rekla je Petir i dodala kako državama članicama treba omogućiti samostalno odlučivanje o ograničavanju ili zabrani uzgoja NGT bilja na vlastitom teritoriju ili dijelu teritorija. Pritom treba uzeti u obzir kako učinci namjernog uvođenja u okoliš NGT bilja mogu biti nepovratni, pa bi u tom smislu procjena i kontrola rizika, koja obuhvaća obje kategorije NGT bilja, trebala biti ključna odredba ovog zakonodavnog prijedloga.
Petir je podsjetila na stav Europskog suda pravde, koji je u svojoj odluci iz 2018. godine izjednačio GMO i NGT, ocijenivši kako bi regulativa vezana uz NGT trebala biti sastavni dio Direktive o GMO, te na odluke Europske komisije kojima se, ne uvažavajući pri tome mišljenje Europskog parlamenta, odobrava registracija novih GMO-a. „Upozorili smo i na moguće kršenje Lisabonskog ugovora i Kartagenskog protokola o biosigurnosti, jer ova Uredba ne provodi i zanemaruje načelo predostrožnosti, i zatražili od Europske komisije da nam dostavi obrazloženje o pravnoj utemeljenosti Prijedloga Uredbe o NGT, u odnosu na međunarodno preuzete obvezujuće zahtjeve i europski pravni poredak“, rekla je Petir i dodala kako je Hrvatski sabor na prijedlog Odbora za poljoprivredu donio Deklaraciju o Alpe-Adria-Dunav području slobodnom od genetski modificiranih organizama kojom je dodatno potvrđena činjenica da je Republika Hrvatska država slobodna od genetski modificiranih organizama, te da želimo da takva ostane i za generacije koje dolaze.
Potrošačima i proizvođačima treba omogućiti pravo na slobodu izbora, što zahtijeva osiguranje adekvatnog praćenja i označavanja navedenih proizvoda. Ostvarenje ovog cilja zahtijeva ujednačeni pristup, jasno definirana pravila i procedure postupanja s NGT biljem, što bi garantiralo pravnu sigurnost na području cijele EU, ali i ograničilo moguće negativne učinke koje NGT može imati na poljoprivredno zemljište kao osnovni resurs za proizvodnju hrane.
Prijedlogom Uredbe nije definirano pitanje odgovornosti odnosno naknade štete u slučaju neželjenog širenja, ne predlaže se jasan plan o upravljanju koegzistencijom između proizvodnje NGT bilja u odnosu na konvencionalni i ekološki uzgoj, pa dugoročne posljedice nije moguće procijeniti, što nije dobro.
„Ukazali smo na nužnost prepoznavanja potencijalnih rizika od patentiranja, obzirom da je NGT biljke/sjeme moguće patentirati, što nije slučaj s proizvodima konvencionalnog oplemenjivanja, a što bi u budućnosti moglo dovesti do monopola pojedinih proizvođača“, upozorila je Petir. Odbor je zatražio od Europske komisije i da dostavi informaciju o financijskim sredstvima koja će biti namijenjena jačanju administrativnih i tehničkih kapaciteta za odlučivanje o statusu određenih NGT biljaka, službenih kontrola i novih metoda praćenja NGT proizvoda.