Odbor za poljoprivredu usvojio preporuke za unapređenje stanja u sektoru pčelarstva u Republici Hrvatskoj - Marijana Petir

Odbor za poljoprivredu jedan je od najaktivnijih odbora u Hrvatskom saboru, a na više je svojih sjednica raspravljao o stanju u sektoru pčelarstva, pa je nedavno održao i tematsku sjednicu posvećenu ovoj temi, koja je uz članove Odbora za poljoprivredu okupila i predstavnike Hrvatskog pčelarskog saveza, Ministarstva poljoprivrede, Državnog inspektorata Republike Hrvatske, Hrvatske poljoprivredne komore, predstavnike regionalne i lokalne uprave, kao i stručne i zainteresirane javnosti.  Analizirajući stanje u sektoru pčelarstva Odbor je usvojio preporuke koje je uputio nadležnim institucijama i tijelima državne, lokalne i regionalne uprave.

„Ova sjednica nastavak je aktivnosti koje Odbor za poljoprivredu već duže vrijeme provodi s namjerom unapređenje stanja u sektoru pčelarstva, osiguranja adekvatnih potpora hrvatskim pčelarima, posebice one po pčelinjoj zajednici, kao i osiguranja dostupnosti kvalitetnog i zdravstveno ispravnog meda hrvatskim potrošačima i borbe protiv patvorina meda na našem, ali i unutarnjem europskom tržištu“ – istaknula Marijana Petir.

Mi smo slušali naše pčelare, čuli njihove probleme, ograničenja s kojima se susreću i prepoznali njihove potrebe, te istovremeno prepoznali važnost očuvanja pčelarskih aktivnosti u Republici Hrvatskoj, kako za opstanak ruralnih područja tako i za proizvodnju hrane i očuvanje bioraznolikosti, rekla je Petir i dodala kako o opstojnosti ovog sektora uvelike ovisi i opstojnost hrvatske poljoprivrede.

Preporuke Odbora za poljoprivredu dostavljamo u nastavku

P R E P O R U K E:

 1. S namjerom vrednovanja oprašivačke uloge pčela, te ravnomjernije raspodjele sredstava koja se isplaćuju pčelarima, pa time i osiguranja potpore za sve pčelare u Republici Hrvatskoj, Odbor za poljoprivredu poziva na uvođenje potpore po pčelinjoj zajednici.
 2. O uvođenju potpore po pčelinjoj zajednici, Odbor za poljoprivredu provest će politički dijalog s Europskom komisijom i Ministarstvom poljoprivrede.
 3. Kako bi se pčelarima koji su već investirali u pčelarsku opremu iz Nacionalnog pčelarskog programa, čime su zadovoljili potrebe za opremom koja im je potrebna za proizvodnju, omogućila potpora za nabavku kamiona, investiranje u punionice i kušaonice meda, financiranje troškova skladištenja i ambalaže, Odbor za poljoprivredu poziva Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatski pčelarski savez na osmišljavanje modela za financiranje istih kao i uključivanje pčelara kao korisnika mjera iz Programa ruralnog razvoja.
 4. S namjerom zaštite pčela, Odbor za poljoprivredu poziva na snažnije informiranje i edukaciju poljoprivrednika o održivoj uporabi pesticida.
 5. S namjerom očuvanja i zaštite pčelinjih paša, bez kojih nema proizvodnje meda, te sukladno tome i očuvanja biološke raznolikosti, Odbor za poljoprivredu ukazuje na potrebu vrednovanja i uključivanja sadnje medonosnog bilja i drveća u sve relevantne nacionalne politike.
 6. Vrednujući oprašivačku ulogu pčela u šumarstvu, ali i aktivnosti koje se mogu provoditi povezivanjem pčelarskog i šumarskog sektora, Odbor za poljoprivredu poziva Hrvatske šume d.o.o. da olakšaju hrvatskim pčelarima pristup pčelinjim pašama u šumama i šumskom zemljištu kojima kao tvrtka upravljaju i gospodare te da ulože potrebne napore kako bi se očuvale postojeće šume lipe i kestena. Odbor za poljoprivredu ukazuje i na važnost zabrane primjene pesticida, ali i važnost sadnje medonosnog bilja na javnim površinama koje održavaju jedinice lokalne samouprave, te poziva Hrvatsku zajednicu općina i Udrugu gradova u Republici Hrvatskoj da svoje članice informiraju o istom.
 7. Odbor za poljoprivredu poziva jedinice lokalne samouprave da u svojim komunalnim redovima koje donose, prepoznaju važnost pčela i pčelarstva, i na taj način doprinesu obavljanju urbanog pčelarstva i smanjenju ‘ilegalnog’ pčelarenja. Preporučuje se provođenje šire rasprave o obavljanju djelatnosti urbanog pčelarstva.
 8. Zbog visokog udjela patvorina meda koje se stavljaju na europsko i nacionalno tržište, Odbor za poljoprivredu poziva Državni inspektorat Republike Hrvatske na povećanje broja kontrola i inspekcijskih nadzora meda koji dolazi iz uvoza i stavlja se na hrvatsko tržište, kao i na snažnije informiranje i educiranje proizvođača i potrošača o ispravnom deklariranju meda.
 9. Odbor za poljoprivredu poziva Nastavni Zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar da u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede i Hrvatskim pčelarskim savezom pristupi izradi „Peludnog atlasa“ s ciljem utvrđivanja peludnih svojstava kako bi se došlo do markera koji su jedinstveni za Hrvatsku i za njene pojedine mikroregije, a što bi doprinijelo lakšoj kontroli i otkrivanju prijevara s medom.
 10. Odbor za poljoprivredu poziva Ministarstvo poljoprivrede da podrži izmjene Direktive o medu na EU razini na način da se uvede jasno navođenje zemlje podrijetla meda na staklenci kao i postotni udio u mješavinama meda kako bi se stalo na kraj uvozu meda upitne kvalitete i niskih cijena, što predstavlja nelojalnu konkurenciju našim pčelarima i opasnost za zdravlje naših potrošača.
 11. S namjerom zaštite konkurentnosti hrvatskih pčelara i poljoprivrednih proizvođača, Odbor za poljoprivredu poziva državne institucije te jedinice lokalne i regionalne samouprave da kroz kratke lance opskrbe hranom osiguraju dostupnost lokalno proizvedenih poljoprivrednih proizvoda i meda u javnim ustanovama kojima su osnivači.
 12. Kako bi se potaknulo pčelare na uključivanje u dobrovoljno označavanje meda koristeći Nacionalnu staklenku za med, Odbor za poljoprivredu, poziva Hrvatsku zajednicu županija da putem svojih članica podupre korištenje Nacionalne staklenke za med.
 13. Odbor za poljoprivredu razmotrit će Inicijativu kojom bi Republika Hrvatska postala država prijateljica pčela.