Petir dobila odgovor na zastupničko pitanje o štetama na poljoprivrednim gospodarstvima stradalima u potresu - Marijana Petir

U odgovoru na  zastupničko pitanje zastupnice u Hrvatskom saboru Marijane Petir o broju stradalih poljoprivrednih gospodarstava na područjima zahvaćenim potresom, vrsti i obimu proizvodnje kojom se stradala poljoprivredna gospodarstva  bave, te o vrsti i opsegu štete, Ministarstvo poljoprivrede istaknulo je kako su oni zajedno s Hrvatskom agencijom za poljoprivredu i hranu uspostavili sustav evidentiranja šteta od potresa, nastalih najvećim dijelom na području Sisačko-moslavačke županije. Preliminarni izvid šteta i obrada prikupljenih podataka utvrdili su oštećenja na: 1934 objekta, ukupne tlocrtne površine 179.088 m² kod 2064 poljoprivredna gospodarstva; 218 komada mehanizacije i opreme na 310 poljoprivrednih gospodarstava; 104 proizvodne površine kod 97 poljoprivrednih gospodarstava; 56 grla krava, 436 komada svinja, 117 komada ovaca i koza, 4 komada konja i magaraca; 7200 pčelinjih zajednica i 932 kljuna peradi. Kod 44 poljoprivredna gospodarstva, zbog nemogućnosti adekvatnog zbrinjavanja stoke, 306 grla stoke premješteno je na druge lokacije. Ministarstvo poljoprivrede je u svojstvu posrednika sudjelovalo pri prodaji 207 grla različitih vrsta i kategorija stoke. Postupkom jednostavne nabave za kupnju 103 tone stočne hrane u vrijednosti od 200.000,00 kuna, Ministarstvo je osiguralo stočnu hranu za kraće vremensko razdoblje, koja je smještena u skladištima u Petrinji i Glini. Zbog smanjivanja ovih zaliha, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, usvojena je Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede za poduzimanje izvanredne mjere pomoći za ublažavanje posljedica od potresa nastalih na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije za nabavu 621,5 tona stočne hrane, ukupne vrijednosti 1,5 milijuna kuna.  Najznačajniji opseg šteta odnosi se na gospodarske objekte u funkciji poljoprivredne proizvodnje, a značajne štete su i na poljoprivrednim površinama te se procjenjuje kako je ukupna bruto oštećena proizvodna površina oko 136 ha, dok su štete na stočnom fondu i mehanizaciji manjeg obima. Oštećenja su najvećim dijelom zabilježena na manjim poljoprivrednim gospodarstvima mješovitog tipa.

Najraniji pristup podacima o konačnim štetama, u okviru Registra šteta od prirodnih nepogoda očekuje se početkom travnja 2021. godine jer se sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda podatci o konačnoj šteti dostavljaju Državnom povjerenstvu, u roku od 60 dana od dana donošenja odluke o proglašenju prirodne nepogode, putem Registra šteta.

U odgovoru se ističe i kako će poljoprivrednici moći obnavljati gospodarske objekte, mehanizaciju i proizvodne površine, europskim sredstvima kroz natječaje iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske u pojednostavljenom i ubrzanom postupku, te će poljoprivrednici s pogođenih područja prilikom podnošenja ovih zahtjeva imati punu potporu djelatnika Ministarstva poljoprivrede.

Da podsjetimo, predsjednica Odbora za poljoprivredu, Marijana Petir sazvala je odmah nakon razornog potresa, tematsku sjednicu Odbora na kojoj je provedena rasprava o štetama, potrebama i provođenju mjera sanacije potresom pogođenih poljoprivrednih gospodarstava na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije. Petir je tražila da se poljoprivrednicima čije su kuće uništene u potresu, prioritetno osiguraju stambeni moduli jer oni ne mogu napuštati svoje domove zbog brige za životinje, što je potom i osigurano. Također je upozorila na problem nakupaca i prekupaca koji ispod cijene otkupljuju stoku od poljoprivrednika stradalih u potresu, nakon čega se je Ministarstvo uključilo kao posredničko tijelo u otkupu stoke.

Petir je upozorila da je nužno  pojednostaviti procedure i smanjiti administrativne zahtjeve za korištenje sredstava iz Programa ruralnog razvoja za obnovu poljoprivrednih gospodarstava stradalih u potresu, što je Ministarstvo poljoprivrede prihvatilo. Nacrt Natječaja za provedbu tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. u postupku je elektronskog savjetovanja koje će trajati do 22. ožujka 2021. godine. Za obnovu poljoprivrednog potencijala na potresom pogođenom području predviđena su sredstva u iznosu od 120 milijuna kuna.