Petir: Još uvijek nije kasno da osim države sačuvamo i narod - Marijana Petir

“Demografska situacija u Republici Hrvatskoj je zabrinjavajuća, no još uvijek nije kasno da osim države sačuvamo i narod”,  istaknula je Marijana Petir, saborska zastupnica i predsjednica Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora, otvarajući 28. rujna 2020. Stručni skup „Opstanak na Banovini“, u organizaciji Lokalne akcijske grupe Una u Hrvatskoj Dubici.

Govoreći o problemu demografskog sloma ruralnog prostora, posebice Banovine i ulaganjima u deprivirana, slabije razvijena područja, Petir je rekla kako je Vlada Republike Hrvatske u svoj Program rada uvrstila ‘Projekt Banovina’ kako bi se pomoglo razvoju tog kraja. Istaknula je da će Republici Hrvatskoj u okviru Višegodišnjeg financijskog okvira EU 2021 – 2027 na raspolaganju biti oko 9 milijardi eura za Kohezijsku politiku i 4,5 milijardi eura za poljoprivredu i ruralni razvoj. Ulaganja koja se, u smjeru nadležnosti općina  gradova i županija planiraju vezana su uz projekte koji će se birati na temelju spremnosti za provedbu, a vezana su uz investicije u ključnu lokalnu infrastrukturu – pristup zdravstvenoj skrbi, skrbi za djecu i obrazovanje, lokalne usluge (poštanski uredi, knjižnice, prijevoz). Od sredstva iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u okviru financijske perspektive 2014. – 2020. do sada je na području Sisačko-moslavačke županije ukupno ugovoreno projekata za 2,33 milijarde kuna. Uz navedeno, iz Državnog proračuna ukupno je izdvojeno 114,3 milijuna kuna, a u okviru europske teritorijalne suradnje ugovoreno je projekata u vrijednosti od  5,5 milijuna kuna.

Petir smatra da su sva ta financijska sredstva  novi tračak nade za Hrvatsku koja kao i cijela Europa proživljava vrhunac demografske zime, no sam novac po sebi nije dovoljan da bi regije poput Banovine opstale i da bi se potaknula demografska obnova u Hrvatskoj.

“Kao političari, imamo odgovornost prema našim građanima kreirati takve politike gdje će svako ljudsko biće biti u središtu svake politike”, istaknula je Petir napominjući da “više ljudi podrazumijeva više genijalnosti, više talenata, više inovacija i više svega dobrog”.

“U Republici Hrvatskoj potrebno je utvrditi prioritete, osmisliti mjere i provesti strukturne reforme kako bi vratili iseljene Hrvate, a kroz jasnu, ciljanu i strateški postavljenu demografsku, populacijsku, stambenu i poreznu politiku potrebno je podržati mlade obitelji u njihovoj otvorenosti prema životu”, rekla je Marijana Petir, pozvavši na daljnju raspravu o ovom problematici i izrazivši podršku prema inicijativama koje mogu utjecati na povratak i ostanak stanovništva na hrvatskom selu.

Demografska pitanja u nadležnosti su država članica i na njih se najbolje može odgovoriti na lokalnoj i regionalnoj razini, no Europska Komisija se, između ostalog i na poticaj Hrvatske uključila u rješavanje ovog problema i pripremila Izvješće o utjecaju demografskih promjena. Uz navedeno očekuje se objava Zelene knjige o starenju i dugoročne strategije Unije za ruralna područja. Ove dvije inicijative trebale bi ponuditi rješenja za probleme starenja europskog stanovništva i fenomen opadanja stanovništva u brojnim regijama EU.

Problem starenja stanovništva, opadanja broja stanovnika i fenomen iseljavanja iz ruralnih područja uz smanjenje ulaganja u infrastrukturu i usluge na ruralnim područjima gorući su problemi na koje se na razini Unije odgovorilo pokretanjem spomenutih inicijativa.