Petir na konferenciji “Otporni turizam koji radi za nas” - Marijana Petir

Predsjednica Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora Marijana Petir sudjelovala je 25. veljače 2022. godine na konferenciji pod nazivom “Otporni turizam koji radi za nas” u sklopu EU Industry Week-a kojeg je organizirala Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije – DUNEA uz potporu Europske komisije.

Petir je rekla kako je turizam jedna od najvažnijih gospodarskih grana u Republici Hrvatskoj koja čini gotovo 20% BDP te da je Republika Hrvatska jedno od najposjećenijih i najvažnijih turističkih odredišta Sredozemlja prvenstveno zbog našeg obalnog i otočnog turizma koji je dobro prepoznat. “Biser koji u zadnje vrijeme sve više sjaji je i ruralni turizam u kojemu se, već sada prepoznaju elementi održivosti, kako zbog specifičnih obilježja, tako i zbog područja na kojima se obavlja i utjecaja koji ima na ruralne zajednice koje od njega imaju koristi“, rekla je Petir.

Dodala je da ono što proizvod ruralnog turizma razlikuje od ostalih turističkih proizvoda jest želja da gost dobije osobni (prisniji) kontakt s čovjekom i prirodom te da mu se omogući sudjelovanje u aktivnostima, tradiciji i životu lokalnog stanovništva. U tom smislu Republika Hrvatska, zbog obilježja svog krajobraza i kulturno-povijesnog nasljeđa  može puno ponuditi. Upozorila je na ograničavajuću faktore koje treba otkloniti jer oni utječu na stvaranje doživljaja destinacije i zato Petir ističe da je potrebno kroz višeizorsko financiranje osigurati dostupnost sredstava za osnovnu infrastrukturu i digitalizaciju ruralnih područja, dekarbonizaciju sektora, ali i primjenu inovativnih rješenja u turizmu.

„Navike korisnika turističkih usluga promijenjene su pod utjecajem COVID krize, masovni turizam više nije „IN“, turisti imaju druge preferencije, oni u pravom smislu žele doživjeti destinaciju koju posjećuju ali i osjetiti emociju. Sve je traženija autentičnost kulinarskog iskustva, visoko kvalitetna hrana, mogućnost sudjelovanja u ubiranju plodova i pripremi hrane, a to otvara nove prilike za raznovrsnije i održivije oblike turizma, kao i mogućnost za sektore koji su usko vezani uz turizam“, rekla je Petir i dodala da je jedan od tih sektora svakako i poljoprivreda.

„Lokalno proizvedeni poljoprivredni proizvodi i hrana distribuirani kroz ponudu agroturizma i hotela pridonose doživljaju prepoznatljivosti destinacije. Ako je njihova dostupnost osigurana kroz kratke lance opskrbe hranom dodatno pridonosimo i zelenoj ambiciji. Poljoprivrednici koji se koriste kratkim lancima opskrbe ostvaruju na poljoprivrednom gospodarstvu, u prosjeku 8138 eura veću dodanu vrijednost od poljoprivrednika koji se oslanjaju na dulje lance opskrbe“, ističe Petir. Upozorila je na ograničavajuće faktore kao što su količina i stalna dostupnost proizvoda u kratkim lancima opskrbe hranom, koja u Republici Hrvatskoj još uvijek nije u pravoj mjeri zaživjela, a za koju je važno i povezivanje/udruživanje poljoprivrednih proizvođača, zajednički nastup na tržištu i snažnije povezivanje sektora poljoprivrede i turizma.

„Strategija poljoprivrede do 2030. godine ima za cilj brendirati i razviti sadržaje i priče koje odgovaraju kulinarskim ukusima i sklonostima odabranih potrošačkih segmenata, posebno gastro delicija. Razvoj ove vrste ponude podupirao bi povećana ulaganja u lokalne proizvode veće dodane vrijednosti, partnerstva u kratkim lancima opskrbe, te bolju povezanost ruralnih područja s tržištem, pa time i sa turističkim sektorom“, zaključila je Petir.