PETIR NA SKUPŠTINI HRVATSKE POLJOPRIVREDNE KOMORE - Marijana Petir

Hrvatska poljoprivredna komora (HPK) održala je u ponedjeljak 24. svibnja 2021. godine skupštinu na kojoj je predsjednik HPK Mladen Jakopović prezentirao detaljno rad te institucije, a izvještaj o radu podnijeli su i predstavnici 18 sektorskih Odbora HPK koji su se osvrnuli na aktualnu situaciju u svojim sektorima. Oni su istaknuli kako je hrvatska poljoprivreda suočena sa nizom problema, što je posebno do izražaja došlo tijekom pandemijske godine. U godini kada Hrvatska treba usvojiti Strategiju razvoja poljoprivrede i Strateški plan u okviru reforme Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP), potrebno je pojačati aktivnosti usmjerene prema Ministarstvu poljoprivrede kako bi prijedlozi HPK bili usvojeni. Važna je podrška države radu Komore kako bi ona po uzoru na slične komore iz drugih država EU imala jaču snagu i mogla snažnije zastupati interese hrvatske poljoprivrede na domaćem terenu ali i u krovnom udruženju EU poljoprivrednika Copa Cogeca.

Članovima HPK obratila se predsjednica saborskog Odbora za poljoprivredu Marijana Petir koja im je zahvalila na dosadašnjoj suradnji, te je naglasila da samo udruženi i snažni poljoprivrednici mogu imati pregovaračku snagu prema donositeljima odluka i otkupljivačima, te se izboriti za svoj položaj na tržištu. Petir je istaknula kako je Odbor za poljoprivredu jedan od najaktivnijih u Hrvatskom saboru, pri čemu osim zakonodavne aktivnosti, članovi Odbora kontinuirano komuniciraju s poljoprivrednicima, adresiraju njihove probleme, a Odbor organizira i tematske sjednice na koje uključuje i predstavnike HPK-a kao i sve važne čimbenike iz sektora. „Jedino svi zajedno kroz dijalog i argumentiranu raspravu možemo utjecati da se stvara okružje koje će pomoći da hrvatska poljoprivreda bude snažnija i konkurentnija“, rekla je Petir. Ona je istaknula kako EU kroz novi ZPP postavlja okvir i ciljeve, a na nama je da iskoristimo naše komparativne prednosti i da bolje pozicioniramo one sektore koji se sada teško nose s konkurencijom na zajedničkom tržištu EU. Rekla je da će ZPP biti usmjeren prema malim i mladim poljoprivrednicima te korištenju obnovljivih izvora energije i da u tom smislu novi model isplate potpora treba biti pravedniji i transparentniji. „Hrvatska treba iskoristiti prednosti koje ima u odnosu na druge EU države, kao što su primjerice količine biomase koje nam omogućavaju najveći potencijal u EU za razvoj biogospodarstva“, rekla je Petir. Podsjetila je da je u slijedećem proračunskom razdoblju za poljoprivredu osigurano 5 milijardi EUR-a i da taj novac treba pametno programirati, te je najavila da će o toj temi s predstavnicima Vlade zajednički raspravljati krajem lipnja Odbor za poljoprivredu i Odbor za regionalni razvoj i fondove EU Hrvatskog sabora.