Petir o pokretanju promjene Ustava - Marijana Petir

Zastupnica u Hrvatskom saboru Marijana Petir rekla je vezano uz postupak pokretanja promjena Ustava Republike Hrvatske da je 2010. godine izmijenjen Ustav kako bi se olakšalo provođenje referenduma, a rezultat su, ističe Petir, ostvareni naši strateški ciljevi: pristupanje Hrvatske Europskoj uniji i unošenje definicije braka kao zajednice žene i muškarca u Ustav. Ona pojašnjava da ovaj prijedlog o kojem se sada raspravlja donosi izmjene u smislu smanjenja potrebnog broja birača koji mogu zatražiti raspisivanje državnog referenduma, kao i kvorum podrške koji se ponovo uvodi radi višeg stupnja legitimiteta odluka donesenih na referendumu. Oko potrebe uvođenja kvoruma podrške razvila se je rasprava i Petir je mišljenja da on treba postojati jer se Ustav kao najviši pravni akt jedne države ne bi trebao učestalo mijenjati (svakako ne običnom većinom birača koji su glasovali na referendumu kada je u Saboru za to potrebna dvotrećinska većina izabranih zastupnika), no isto tako, naglasila je da o samom broju potrebnih birača za kvorum podrške trebamo razgovarati i taj broj mora biti razuman.

“Kvorum podrške posebno je važan u trenutku kada lijevo-liberalne političke opcije žele izmijeniti Ustav na način da se u Ustav uvede tzv. ‘pravo na pobačaj’, a kako za to nemaju podršku u Saboru, najavili su da će o uvrštenju tzv. ‘prava na pobačaj’ u Ustav pokrenuti provođenje referenduma za što bi im prema sadašnjim pravilima bila dovoljna većina birača koji inicijativu podržavaju”, rekla je Marijana Petir i dodala kako se ona takvim inicijativama ljevice protivi jer je pravo na život osnovno ljudsko pravo koje moramo štiti od začeća do prirodne smrti.