Petir otvorila 19. Drvno tehnološku konferenciju - Marijana Petir

Predsjednica Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora, Marijana Petir,  otvorila je danas 19. Drvno tehnološku konferenciju, koja se u organizaciji Hrvatskog drvnog klastera održava u Opatiji 6. i 7. lipnja 2022. Na središnjem godišnjem okupljanju drvne industrije i šumarstva Hrvatske i susjednih zemalja, analiziraju se prilike na domaćem i svjetskom tržištu drva i drvnih proizvoda, donosi pregled aktualnih tržišnih kretanja i trendova u drvoprerađivačkoj industriji, te mogućnosti daljnjeg rasta i jačanja sektora, kao i njegovog značaja za revitalizaciju ruralnih krajeva.

Marijana Petir je kao izaslanica predsjednika Hrvatskoga sabora, Gordana Jandrokovića, pozitivnim ocijenila proširenje tematskog aspekta Konferencije, u koji se iz godine u godinu, sve više uključuju i politike izvan šumarskog i drvnog sektora, poput razvoja ruralnih područja, pa time i demografije, javne i društvene infrastrukture, prijenosa znanja, istraživanja i sl.

„Ovakav pristup, rezultat je izazova s kojima se svakodnevno susreće drvni sektor zbog upitne stabilnosti opskrbe sirovinom, primjene novih tehnika i tehnologija, nesigurnosti na tržištu radne snage, a većim dijelom vezan je i uz  europske politike koje postaju sve zelenije“ – rekla je Petir

Petir je istaknula kako u Hrvatskoj baštinimo dobrobiti održivog upravljanja šumama koje su, zahvaljujući generacijama hrvatskih šumara, prepoznate u Europi i svijetu i na koje moramo biti ponosni. Upozorila je kako je za stvaranje dodane vrijednosti na njihovom radu – u sektoru šumarstva, ali i kroz dekarbonizaciju cijelog proizvodnog lanca – od polja do stola, važno stvoriti uvjete za tranziciju gospodarstva na biogospodarstvo. Upravo su šumarski i poljoprivredni sektor, kroz proizvodnju biomase potencijalni pokretači zapošljavanja i stvaranja „zelenih radnih mjesta“ u ruralnim i regionalnim gospodarstvima, koji mogu dovesti i do jačanja socijalne kohezije i stabilnosti i ostvarivanja dodatnih prihoda za proizvođače. Petir je rekla kako je Europska Komisija potvrdila da imamo najveći potencijal u EU za razvoj biogospodarstva, ali je i upozorila da je bogate izvore biomase potrebno efikasnije koristiti, osigurati potporu ulaganjima u sektor biogospodarstva i kreirati financijske instrumente kako bi povećali dodanu vrijednost proizvoda u sektorima primarne proizvodnje poput poljoprivrede i šumarstva.

„Ovi su sektori, uz drvoprerađivačku industriju generatori radnih mjesta, utječu na opstanak ruralnih zajednica, očuvanje i razvoj ruralnih područja, pa je njihova transformacija, uz odgovorniji odnos prema okolišu, bioraznolikosti i klimi, ujedno i prilika za stvaranje povoljnijeg poslovnog okruženja, koje će pridonijeti jačanju lokalnog i regionalnog razvoja, a time je i prilika za generacijsku obnovu hrvatskog ruralnog prostora.“ – istaknula je Petir.

Ona je rekla kako je vrijeme da s riječi prijeđemo na djela, te da mladim hrvatskim stručnjacima, nakon fakulteta omogućimo rad i primjerenu infrastrukturu za život na ruralnim područjima, a čini se da bi, zbog potencijala kojima raspolažemo, upravo sektor biogospodarstva mogao biti sredstvo kojim ćemo ostvariti taj cilj.

Uz najavljenu Nacionalnu strategiju biogospodarstva, Petir je rekla kako bi ista trebala jasnije definirati potencijale, potrebe i strateške ciljeve u sektoru biogospodarstva. Njeni ciljevi bi kroz transformaciju sektorskih politika trebali ojačati naša ruralna područja, zaustaviti depopulacijske procese i osigurati generacijsku obnovu naših sela, a što je definirano i Strategijom razvoja poljoprivrede Republike Hrvatske. Osvrnula se na mjere iz Programa ruralnog razvoja iz kojih se mogu sufinancirati aktivnosti korištenja obnovljivih izvora energije u poljoprivredi i podsjetila na nedavno zatvoren natječaj za operaciju 4.1.3. vrijedan 141,9 milijun kuna, u kojemu projekti u kojima se koristi biomasa ostvaruju prednost na natječaju. Podsjetila je i da bi uskoro trebao biti objavljen i natječaj za operaciju 4.2.2., a dodatnu potporu trebale bi dati  i intervencije programirane u okviru Nacionalnog strateškog plana u okviru ZPP namijenjene korištenju obnovljivih izvora energije, razvoju poslovanja u ruralnim područjima uz pomoć financijskih instrumenata i potpora LEADER pristupu.

Petir je podsjetila na amandman kojim je, kao zastupnica u Europskom Parlamentu, izborila izuzeće za Hrvatsku u okviru Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uključivanju emisija i uklanjanja stakleničkih plinova iz korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva u okvir za klimatsku i energetsku politiku do 2030. godine tzv. LULUCF. Istim je Hrvatska, po prvi put  u jednom od europskih propisa, dobila izuzeće kojim se omogućava da svoju referentnu razinu za šume izračunavamo uzimajući u obzir okupaciju dijela hrvatskog teritorija u razdoblju od 1991. i 1998. godine ,te učinke rata i njegovih posljedica na praksu gospodarenja šumama na našem teritoriju.

„Bez ovog izuzeća drvno-prerađivačku sektor u Hrvatskoj bio bi na velikom gubitku jer ne bi mogao koristiti 40 % etata. Također, emisije stakleničkih plinova koje hrvatske šume apsorbiraju ne bi se računale kao doprinos Hrvatske ublažavanju klimatskim promjenama, a Hrvatska ne bi mogla zadovoljiti pravilo o neutralnoj ili pozitivnoj bilanci što bi imalo daljnje financijske i gospodarske posljedice“ – rekla je Petir.

Istaknula je kako se na europskoj razini sada ponovo revidira energetsko-klimatski zakonodavni paket i da treba biti na oprezu kako ispod radara ne bi prošla određena zakonska rješenja, koja bi mogla za Hrvatsku imati dalekosežne posljedice.

Zbog ogromnog potencijala kojega je na pravi i održivi način potrebno što prije staviti u funkciju, Petir je rekla kako je optimistična u pogledu njegova iskorištavanja i zahvalila dosadašnjem vodstvu Hrvatskog drvnog klastera, posebice gospodinu Marijanu Kavranu na dinamičnoj i produktivnoj dugogodišnjoj suradnji,  te je pozvala na nastavak suradnje i otvorila 19. Drvno tehnološku konferenciju.