Petir pitala ministra Butkovića o planu izgradnje brze ceste Popovača-Sisak-Glina-Slunj-Josipdol - Marijana Petir

Zastupnica u Hrvatskom saboru Marijana Petir uputila je Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture zastupničko pitanje vezano za Izradu prostorno-prometno-gradevinske studije varijantnih rješenja brze ceste Popovača-Sisak-Glina-Slunj-Josipdol, tj. vezano za status Plana izgradnje, kao i procjenu troškova za izgradnju navedene brze ceste.

„Sisačko-moslavačka županija svojim položajem ima važnu ulogu u povezivanju jadranskog i kontinentalnog prometnog prostora Republike Hrvatske, te bi brza cesta Popovača-Sisak- Glina- Slunj-Josipdol bila od iznimne važnosti za njezin ravnomjerni razvoj te ostanak ljudi u ruralnim krajevima“, istaknula je Petir u svom zastupničkom pitanju te je navela da bi prema mišljenju stručnjaka ta cesta znatno skratila putovanje izmedu istočne, središnje i primorske Hrvatske te bi rasteretila zagrebački prometni čvor.

Vozači koji putuju iz istočnog pravca zaobilazili bi Zagreb i puno brže došli do Dalmatine dok bi se prema procjenama, izgradnjom ove prometnice za 15 posto skratila autocesta od Kutine do Zagreba, a za po 10 posto bi se rasteretile autoceste Zagreb — Karlovac i zagrebačka obilaznica.

S obzirom da je 2016. godine objavljen Poziv na nadmetanje za Izradu prostono-prometno-gradevinske studije varijantnih rješenja brze ceste Popovača-Sisak-Glina-Josipdol, čiji su naručitelj bile Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, Petir je tražila da joj Ministarstvo dostavi informaciju o  trenutnom statusu Plana izgradnje, kao i procjeni troškova za izgradnju navedene brze ceste.

Ministar Oleg Butković u odgovoru zastupnici Petir naglasio je da je na cestovnom pravcu Popovača-Sisak-Glina-Josipdol Strategijom prostornog razvoja Republike Hrvatske planirana izgradnja brze ceste a njena ukupna duljina iznosi približno 140 km.

Za navedeni cestovni pravac izrađena je Prostorno-prometno-gradevinska studija koridora brze ceste na pravcu Popovača-Sisak-Glina-Josipdol (Sveučilište u Zagrebu – Gradevinski fakultet, Zagreb, 2005.).

„Tijekom proteklog razdoblja, promjene nastale u prostoru ukazale su na potrebu ponovnog preispitivanja pojedinih dijelova trase brze ceste. To se najistaknutije pokazalo na dionicama Glina-Topusko i Slunj-Josipdol/Ogulin“, istaknuo je Butković.

Stoga je, u cilju dodatnih provjera trase brze ceste, za ove dvije dionice izradena Prostorno-prometno-gradevinska studija varijantnih rješenja brze ceste Popovača-Sisak-Glina-Slunj-Josipdol na dionicama: Glina-Topusko i Slunj-Josipdol (Prometis d.o.o., Zagreb, 2017.). Osim korekcije trase brze ceste, ovom studijom definiran je spoj na autocestu A1 u postoječem čvoru Ogulin, umjesto do sada planiranog interregionalnog čvora Josipdol.

Ministar Oleg Butković istaknuo je u svom odgovoru zastupnici Marijani Petir da je za nastavak izrade studijske i projektne dokumentacije za ovu brzu cestu potrebno izvršiti izmjene i dopune prostorno-planske dokumentacije kojom bi se predložene korekcije trase ugradile u prostome planove Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije kao i jedinica lokalne samouprave na području kojim prolazi predmetna brza cesta. Navedeni postupci izmjene i dopune prostomo-planske dokumentacije su pokrenuti i nove trase su dostavljene izradivačima dokumentacije na daljnju obradu.