Petir podržala mještane Glinske Poljane, Slane i Vratečkog u zahtjevu da im se izgradi vodovod - Marijana Petir

Odbor za poljoprivredu Hrvatskog sabora raspravio je i usvojio na svojoj sjednici održanoj 17.9.2020. godine Izvješće o stanju sektora vodnih usluga i radu Vijeća za vodne usluge za 2018. godinu,
Prema tom izvješću, od 166 isporučitelja koji su dostavili temeljna financijska izvješća FINA-i, 126 je poslovalo s dobiti, a 40 s gubicima. Ukupan prihod u sektoru je 4,02 milijardi kuna.
Najveći gubitak generirao je poslovni subjekt koji uopće nije zakonito uključen u poslovanje sektora vodnih usluga i to 3,66 puta veći od prvog sljedećeg poslovnog subjekta s iskazanim gubitkom a riječ je o VSI Vodovod Butoniga d.o.o. Buzet s 34.620.350 kuna gubitka dok je odmah iza njega Sisački vodovod d.o.o. Sisak s gubitkom od 9.446.818 kuna.
Cijena vode za kućanstva u 2018. godini iznosila je 15,80 kn/m³ a prosječna cijena vode po članu kućanstva mjesečno je iznosila 62,97 kn. Cijena vode (varijabilni dio) za poslovne korisnike iznosila je 20,46 kn/m³, dok je prosječni fiksni dio cijene vode za poslovne korisnike iznosio 48,58 kn/mjesečno. Omjer naknade za razvoj za kućanstva i poslovne korisnike je 1,95. Iz navedenog se može zaključiti da poslovni sektor i dalje značajno subvencionira potrošnju kućanstva. Glavni generator povećanja cijene vode su pružanje novih vodnih usluga prije svega pročišćavanja otpadnih voda i usluga javne odvodnje i gubici vode.
Gubici vode za ljudsku potrošnju u javnoj vodoopskrbi su iznosili u 2018. godini visokih 48,94%. Predsjednica Odbora Marijana Petir zatražila je informaciju zbog čega dolazi do gubitaka vode i pitala je kako ih smanjiti, na što je predstavnik predlagatelja odgovorio da su uzrok dotrajalost i loše izvedeni sustavi unutar vodoopskrbne mreže, ali i razlike u tlaku unutar vodoopskrbnog sustava. Hrvatske vode imaju program sanacije gubitaka vode u visini 100 mil. kn godišnje, otvoren za isporučitelje vodnih usluga i s primarnim fokusom na regulaciju tlaka u mreži što bi trebalo smanjiti gubitke na 30%. Petir je zatražila da se Odboru dostavi plan smanjenja gubitaka vode iz sustava kao i plan ulaganja u izgradnju i obnovu vodopskrbnog sustava obzirom na predviđena sredstva iz EU.
Petir je također na temelju predstavke građana koji se žale na nedostupnost pitke vode u naseljima Glinska Poljana, Slana i Vratečko u Gradu Petrinja, zatražila očitovanje od resornog Ministarstva, Hrvatskih voda i Grada Petrinje vezano uz nastavak izgradnje vodovodne mreže prema tim naseljima, istaknuvši da ukoliko želimo da ljudi ostanu živjeti u ruralnim sredinama, onda im moramo osigurati normalne uvjete života i potrebnu infrastrukturu.