Petir predložila da se u Državnom proračunu osigura potpora za kupnju kuća mladim obiteljima na selu - Marijana Petir

Zastupnica u Hrvatskom saboru Marijana Petir predložila je amandman na Državni proračun kojim se u okviru stavke Ministarstva poljoprivrede koja se odnosi na Kompenzacijske mjere i potpore depopuliranim područjima, uvodi nova proračunska stavka kojom bi se osigurala dodatna sredstva za pomoć jedinicama lokalne samouprave s manje od 5000 stanovnika, koje već iz svojih proračuna osiguravaju bespovratna sredstva  za kupnju kuća mladim obiteljima ili nadogradnju/proširenje kuća u kojima iste žive na ruralnom području.

Cilj ove potpore kako je pojasnila zastupnica Petir je podupiranje generacijske obnove hrvatskog sela i poljoprivrede, a korisnici ove potpore – mlade obitelji koje se bave poljoprivredom, istu će ostvarivati preko jedinica lokalne samouprave. „Navedenom mjerom bi se u funkciju stanovanja stavile prazne kuće u ruralnim područjima, osigurao bi se dom za mlade obitelji koje se bave poljoprivredom i zaustavilo njihovo iseljavanje sa hrvatskog sela“, rekla je Petir.  Poticanje ostanka i naseljavanja stanovništva na ruralnim  područjima pridonosi njihovom demografskom i gospodarskom, ali i društvenom i kulturnom razvoju  što je u skladu s Dugoročnom vizijom Europske komisije za ruralna područja i Komunikacijom o demografskim promjenama u Europi: paket instrumenata za djelovanje.

Petir je podsjetila kako Zajednička poljoprivredna politika Europske unije, Strategija Europske Unije za mlade, Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2023., Strategija poljoprivrede do 2030, Nacionalni program za mlade za razdoblje od 2023. do 2025. godine, Strateški plan Republike Hrvatske u okviru Zajedničke poljoprivredne politike, kao i drugi strateški dokumenti prepoznaju mlade kao pokretače razvoja, stoga bi bespovratne potpore za osiguranje doma mladim obiteljima na selu koje se bave poljoprivredom bile doprinos njihovoj provedbi i zaustavljanju depopulacije ruralnih područja.

„Uz navedeno, potrebno je spomenuti i izazove s kojima se suočava sektor poljoprivrede u Republici Hrvatskoj zbog nedostatnosti radne snage na ruralnim područjima, što dovodi do napuštanja poljoprivredne proizvodnje, posljedično i do napuštanja ruralnih područja te predstavlja veliki izazov za generacijsku obnovu hrvatskog sela i poljoprivrede, dostatnu proizvodnju kvalitetne hrane po pristupačnim cijenama kao i za nacionalnu sigurnost“, zaključila je Petir i izrazila nadu da će Vlada Republike Hrvatske prihvatiti njen amandman.