Petir: Protivim se gradnji odlagališta nuklearnog otpada u Hrvatskoj - Marijana Petir

Zastupnica u Hrvatskom saboru Marijana Petir rekla je danas u raspravi o Zakonu o gospodarenju otpadom da se odlučno protivi planovima za izgradnju odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. „Smatram da Hrvatska taj problem može riješiti u dijalogu sa Slovenijom što nam i europska direktiva omogućava, te da nema potrebe za izgradnju takvog odlagališta u Hrvatskoj. Također, želim upozoriti da se u Kutini, pored Petrokemije, na samom ulazu u Park prirode Lonjsko polje nalazi odlagalište opasnog otpada – fosfogipsa, kojim gospodari tvrtka u vlasništvu države.  Natječaji koji idu u smjeru privatizacije te tvrtke bez obveze budućeg vlasnika da sanira odlagalište fosfogipsa, protivni su interesima lokalnog stanovništva u Moslavini ali i nacionalnim interesima, stoga pozivam da se ovom problemu ozbiljno pristupi i da država osigura  mehanizme za sanaciju te crne točke“, rekla je Petir.

Podsjetila je da se ovim zakonom radi prilagodbe kružnom gospodarstvu, određuju novi viši ciljevi odvajanja i recikliranja otpada do 2035. godine i novi niži ciljevi za odlaganje otpada, te se od 3.7.2021. zabranjuje stavljanje na tržište određenih jednokratnih plastičnih proizvoda i od 1.1.2022. plastičnih vrećica za nošenje debljine stjenke manje od 50 mikrometara što je pristup koji ide i puno šire od europske direktive.

„Proizvođačima proizvoda od plastike čija upotreba će biti zabranjena treba pomoći da u okviru zelene tranzicije pređu sa starih na nove tehnologije, kako bi njihovo poslovanje bilo održivo, prijateljsko prema okolišu ali i kako bi uspjeli sačuvati i radna mjesta. U tom smislu smatram važnim podcrtati da aktivnosti Ministarstva gospodarstva koje je kroz nedavno provedeni natječaj predvidjelo po proizvođaču do 7,5 milijuna kuna za prelazak na nove tehnologije proizvodnje, treba nastaviti i u budućnosti“, istaknula je Marijana Petir.

Ona je rekla kako EU ima najbolje zakonodavtsvo na svijetu kada je riječ o zaštiti okoliša i kako je logično da Hrvatska slijedi ambiciozne ciljeve EU ne samo zato što je država članica EU već i zbog svojih specifičnosti. Istaknula je da smo zemlja koja ima gotovo polovicu svog teritorija zaštićenog u različitim kategorijama zaštite prirode, mali smo zagađivač i u regionalnom i u globalnom smislu, Jadran je najčišće more na Mediteranu, naš seljak hranu proizvodi na tradicionalan način, a 20% hrvatskog BDP-a dolazi iz sektora turizma. Petir je upozorila da zbog svih tih razloga moramo voditi računa da nesmotrenim potezima naše resurse i naše strateške prednosti, ne ugrozimo.