Petir sudjelovala na međuparlamentarnoj konferenciji odbora nadležnih za poljoprivredu u sklopu twinning projekta podrške parlamentima BiH - Marijana Petir

Predsjednica Odbora za poljoprivredu Marijana Petir i članovi Odbora Stipan Šašlin i Ljubomir Kolarek sudjelovali su u četvrtak 11.3.2021. godine na online međuparlamentarnoj konferenciji odbora nadležnih za poljoprivredu u organizaciji Parlamenta Republike Mađarske u sklopu twinning projekta “Jačanje i daljnja podrška parlamentima BiH u poslovima europskih integracija”.

Navedeni projekt  provodi konzorcij sastavljen od parlamenta Mađarske, kao vodećeg člana konzorcija, te Hrvatskog sabora i parlamenta Austrije kao partnera u konzorciju. Na ovoj drugoj, u seriji  online konferencija  koje će biti organizirane u sklopu twinning projekta, sudjelovali su odbori nadležni za poljoprivredu, šumarstvo, ruralni razvoj i vodno gospodarstvo Hrvatskog sabora, mađarskog i austrijskog parlamenta, te nadležni odbori parlamenata BiH (Parlamentarna skupština BiH, Narodna skupština Republike Srpske i Skupština Distrikta Brčko).

Na konferenciji se raspravljalo o iskustvima u pripremama i provedbi aktivnosti u pretpristupnom razdoblju iz područja Zajedničke poljoprivredne politike, potrebnom usklađivanju zakonodavnog okvira BiH s europskom pravnom stečevinom, ekonomskom, socijalnom, političkom i institucionalnom prilagođavanju, kao i potrebnom strateškom planiranju u području poljoprivredne politike. Stipan Šašlin je govoreći o iskustvima korištenja europskih sredstava na lokalnoj razini upozorio na važnost provedbe edukacija o načinima i uvjetima korištenja europskih sredstava na regionalnoj i lokalnoj razini. Upozorio je i na potrebu kontinuiranog obrazovanja, informiranja i provedbe edukacija među primarnim poljoprivrednim proizvođačima o značaju ekološke komponente poljoprivredne proizvodnje.

Marijana Petir je istaknula kako pregovori u poglavlju o poljoprivredi obuhvaćaju velik broj obveznih pravila, pa je zbog toga bitna njihova pravilna primjena u procesu usklađivanja i učinkovita provedba i kontrola istih od strane kapacitirane javne uprave. Ukazala je na potrebu izrade integrirane statistike poljoprivrednih gospodarstva na razini BiH i izgradnju potrebnih administrativnih struktura za provedbu Zajedničke poljoprivredne politike. „Usklađivanje zakonodavstva nije samo pitanje usvajanja relevantnih zakona i propisa već se radi i o usklađivanju administracije i politika. Temeljem istih treba raditi na izradi strategija i akcijskih planova s preciznim rokovima izvršenja i jasnom raspodjelom nadležnosti, koje će poslužiti kao osnova za planiranje korištenja europskih sredstava“, rekla je Petir. Naglasila je kako je u ovom postupku potrebno prepoznati ciljeve sektorskih skupina u poljoprivredi i njihove potrebe kako bi se istovremeno radilo i na podizanju njihove konkurentnosti te je navela prednosti hrvatskog članstva u EU, posebice s aspekta interventnih mjera koje su Hrvatskoj odobrene od strane Europske komisije kao pomoć zbog COVID krize. Poručila je kako BiH može računati na daljnju potporu na svom europskom putu i prijenos recentnih iskustava Republike Hrvatske iz područja Zajedničke poljoprivredne politike.