Petir za snažniju potporu mladim poljoprivrednicima i OPG-ovima - Marijana Petir

“Pitanje dostatne proizvodnje hrane po pristupačnim cijenama za naše građane i zadržavanje stanovnika u ruralnom području, pitanje je nacionalne sigurnosti. Zato svaka država koja ozbiljno promišlja o svojoj budućnosti, poljoprivredu tretira kao stratešku gospodarsku granu, to pokazuje otklanjanjem administrativnih prepreka, donošenjem dobrih zakonskih rješenja, inovativnim pristupom preferiranja domaće proizvodnje i primjerenim financiranjem”, rekla je zastupnica Marijana Petir i podsjetila da hrvatska poljoprivreda počiva na našim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima čiji doprinos u proizvodnji hrane i očuvanju ruralnog prostora treba bolje vrednovati.

Hrvatska resurse za postizanje samodostatnosti u poljoprivrednoj proizvodnji ima, no moramo ih bolje koristiti. Prema ocjeni Europske komisije, Hrvatska ima jedan od najvećih potencijala u EU za razvoj biogospodarstva, u odnosu na ostatak EU u Hrvatskoj se manje koriste pesticidi i antimikrobna sredstva, dok su površine pod ekološkom proizvodnjom u stalnom trendu rasta, a u Hrvatskoj nije dozvoljena sjetva GMO sjemena niti u pokusne svrhe.

Uz to, na raspolaganju imamo zemljišne  resurse, nismo ograničeni dostupnošću vode, položajno smo blizu europskom tržištu, ali trebamo promijeniti način promišljanja o poljoprivredi. “Hrvatskoj poljoprivredi potrebna je potpuna transformacija načina funkcioniranja kako bismo proizvodili proizvode s dodanom vrijednošću i prestali izvoziti sirovinu na kojoj druge države stvaraju dodanu vrijednost”, rekla je zastupnica Marijana Petir. Moramo povećati produktivnost hrvatske poljoprivrede i jačati njenu konkurentnost te otpornost na klimatske promjene, ali i snažiti generacijsku obnovu te unaprijedili društvenu, komunalnu i socijalnu infrastrukturu na hrvatskom selu.

Sve to moglo bi doprinijeti otvaranju zelenih održivih radnih mjesta, povećati prosječni dohodak poljoprivrednika, smanjiti stopu rizika od siromaštva u ruralnim područjima i povećati udio proizvodnje energije iz obnovljivih izvora te učiniti ruralna područja privlačnima za život za sadašnje, ali i za nove stanovnike sela.

„Poljoprivreda je prevažna i tako je trebamo tretirati i pokazati da je poljoprivreda „IN“. Poljoprivredna proizvodnja i prerada osiguravaju nam hranu za život, iz ovih djelatnosti se ostvaruje dohodak, zapošljavaju se radnici u sektoru, održavaju se proizvodni resursi i ruralna područja pa zato zvuči skroz nevjerojatno da javnost poljoprivredni sektor počesto uzima „zdravo za gotovo“ ne razumijevajući njegovu stvarnu važnost sve dok se ne dogode bolesti, elementarne nepogode ili ratovi“,  rekla je Petir i dodala kako je potrebno promijeniti tu paradigmu i percepciju javnosti o poljoprivredi te poljoprivredu pozicionirati na zasluženo, prioritetno mjesto.

Upozorila je da u poljoprivredi nedostaje radne snage te da je zbog toga važno strukovno i visokoškolsko obrazovanje za poljoprivredu. Tom prilikom je pozvala visokoškolske ustanove specijalizirane za poljoprivredu, šumarstvo i veterinarstvo da zajednički s nadležnim državnim tijelima i strukovnim komorama traže rješenje kako povećati interes za upis studenata na fakultete te kako potaknuti na aktivnost  gospodarstvenike koji bi bili spremni stipendirati učenike i studente za poljoprivredna zanimanja i osigurati im stjecanje praktičnih znanja pa kasnije i zaposlenje.

Rekla je kako su mladi poljoprivrednici u njenom fokusus rada i zalaganja i da bez njih nema ni opstanka poljoprivrede, ali ni mogućnosti dugoročnog planiranja njenog razvoja kao niti opstanka hrvatskog sela.

„U tom smislu je i bolje pozicioniranje i prepoznavanje značaja položaja mladih poljoprivrednika ključ opstanka poljoprivrede i ruralnih područja, kako u Republici Hrvatskoj, tako i u Europskoj Uniji. Zbog toga je potrebno razmotriti i ukloniti prepreke koje stoje na putu ulaska mladih u poljoprivrednu proizvodnju – od pristupa poljoprivrednom zemljištu, proizvodnim resursima, kapitalu, financijskim instrumentima, edukaciji i znanjima, do osiguranja infrastrukture nužne za njihov ostanak na hrvatskom selu.“ – dodala je Petir.

Rekla je kako onima koji se žele baviti poljoprivredom i za nas proizvoditi hranu moramo osigurati resurse, a osnovni resurs za bavljenje poljoprivredom je poljoprivredno zemljište te je važno što prije poljoprivredno zemljište staviti u funkciju. Također, kako je istaknula, moramo bolje i ravnomjernije rasporediti financijska sredstva koja su namijenjena poljoprivrednicima, posebice ona namijenjena mladim poljoprivrednicima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, jer se pokazalo da novac treba ciljano ulagati ukoliko želimo imati rezultate.