Pod predsjedanjem Marijane Petir, Odbor za poljoprivredu jedan od najaktivnijih u Saboru - Marijana Petir

Odbor za poljoprivredu Hrvatskog sabora, pod predsjedanjem zastupnice Marijane Petir, jedan je od najaktivnijih Odbora 10. saziva Hrvatskoga sabora sa održanih 126 sjednica. Značajno je to povećanje aktivnosti u odnosu na prošli saziv u kojem je Odbor održao 87 sjednica. Predsjednica Odbora za poljoprivredu, Marijana Petir rekla je kako je Odbor predlagao donošenje zakona, davao svoja mišljenja i zaključke te provodio aktivnosti kako bi potaknuo nadležna državna tijela na unaprjeđenje položaja poljoprivrednih proizvođača u Republici Hrvatskoj, pomogao u podizanju konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, pa time i unaprjeđenju uvjeta života na hrvatskom selu te osigurao veću brigu za ključne resurse potrebne u proizvodnji hrane kao i njihovo održivo korištenje u ovim izazovnim vremenima.

„Na prijedlog Odbora za poljoprivredu Hrvatski sabor jednoglasno je usvojio Deklaraciju o Alpe-Adria-Dunav području slobodnom od genetski modificiranih organizama, kojom je Hrvatska pozvala države na tom području da zabrane sjetvu GMO sjemena i time doprinesu očuvanju biološke raznolikosti kao i promociji ekološke poljoprivrede i turizma“, podsjetila je predsjednica Odbora, Marijana Petir.

Odbor je povodom desete obljetnice članstva RH u EU organizirao Međuparlamentarnu konferenciju „Doprinos nacionalnih parlamenata unaprjeđenju Zajedničke poljoprivredne politike”, koja je okupila  23 izaslanstva iz država članica EU i iz država s područja Alpe-Jadran-Dunav, kao i predstavnike  Europskog parlamenta i Komisije, a s koje je jasno poručeno da je za postizanje ciljeva zelene ambicije potrebno osigurati više novca, a kod utvrđivanja obveza smanjenja upotrebe pesticida i mineralnih gnojiva, nužno je uzeti u obzir različite polazne osnove država članica jer ih Hrvatska već sada koristi manje od prosjeka EU, poljoprivrednike je potrebno administrativno rasteretiti i ukloniti s tržišta nelojalnu konkurenciju koja je počesto rezultat trgovinskih sporazuma EU s trećim zemljama na što treba obratiti posebnu pažnju.

Setom usvojenih amandmana Odbora za poljoprivredu, poboljšane su predložene izmjene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu, te je osigurao dodatno bodovanje za domicilno stanovništvo, mlade poljoprivrednike i žene poljoprivrednice. Više puta je Odbor pozivao ne ubrzavanje postupaka raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem, kako bi se što prije u funkciju proizvodnje hrane stavili svi raspoloživi resursi. Intervencijom Odbora pri donošenju Zakona o sjemenu, za mala gospodarstva kao i za sjeme koje smo naslijedili od svojih baka i djedova, propisano je izuzeće od obveze certificiranja i dorade sjemena.

„Odbor za poljoprivredu jedan je od rijetkih Odbora, koji je kontinuirano pratio europske politike i adresirao probleme u ranoj fazi njihovog donošenja na europskoj razini“, rekla je Marijana Petir i dodala kako je Odbor u okviru političkog dijaloga od Europske komisije tražio  poduzimanje aktivnosti na europskoj razini vezanih uz potporu europskim tvrtkama za proizvodnju mineralnih gnojiva, radi postizanja održivosti poljoprivredne proizvodnje, inicirao je propisivanje rokova trajanja zamrznutih proizvoda životinjskog podrijetla na jedinstvenom europskom tržištu radi zaštite domaće poljoprivrede i zdravlja potrošača te tražio od Europske komisije uvođenje potpore po pčelinjoj zajednici, kojom bi se vrednovala oprašivačka uloga pčela.

Petir je podsjetila kako je Odbor za poljoprivredu izrazio putem političkog dijaloga Europskoj komisiji i svoje nezadovoljstvo Prijedlogom uredbe o biljkama dobivenim određenim novim genomskim tehnikama i uložio niz primjedbi na istu te je pozvao Vladu Republike Hrvatske da pri zastupanju svojih stajališta u obzir uzme Deklaraciju Hrvatskoga sabora o Alpe-Adria-Dunav području slobodnom od GMO te činjenicu da je Republika Hrvatska država slobodna od genetski modificiranih organizama te želimo da takova ostane i za generacije koje dolaze.

Uz navedeno, Odbor je raspravljao o 6 stajališta koje je Ministarstvo poljoprivrede zastupalo na sjednicama Vijeća ministara nadležnih za poljoprivredu i ribarstvo, te je dao svoje mišljenje o 22 Stajališta Republike Hrvatske o prijedlozima europskih komunikacija, uredbi i direktiva. U više navrata Odbor je pozvao Vladu Republike Hrvatske da se pri zastupanju svojih interesa pred europskim institucijama još jače zauzme za očuvanje isključive nacionalne nadležnosti nad upravljanjem šumama.

Tijekom mandata Odbor je razmjenjivao stajališta s predstavnicima Europske komisije i Europskog parlamenta o politikama važnim za europske poljoprivrednike. S predsjednikom Odbora za poljoprivredu Europskog Parlamenta, Norbertom Linsom Odbor je raspravljao o Zajedničkoj poljoprivrednoj politici i Višegodišnjem financijskom okviru, s načelnikom Odjela u Općoj Upravi za poljoprivredu i ruralni razvoj Europske komisije Michaelom Pielkeom Odbor je raspravljao o preporukama Europske komisije za izradu hrvatskog strateškog plana u okviru Zajedničke poljoprivredne politike, s bivšim veleposlanikom Izraela u Republici Hrvatskoj, Ilanom Moorom Odbor je raspravljao  o mogućnostima, perspektivama i ograničenjima u navodnjavanju poljoprivrednog zemljišta u Izraelu i Republici Hrvatskoj. Članica Europskog revizorskog suda, Ivana Maletić predstavila je članovima Odbora Godišnje izvješće Europskog revizorskog suda, dok je Dugoročnu viziju Europske komisije za ruralna područja Odboru predstavila potpredsjednica Europske komisije i povjerenica za demokraciju i demografiju, Dubravka Šuica. Na raspravi o Strategiji od polja do stola i kratkim lancima opskrbe hranom sudjelovao je predstavnik DG AGRI, Gijs Schilthuis, a glavne smjernice ZPP-a vezane uz održivu poljoprivredu, doprinos sektora pčelarstva proizvodnji hrane i perspektive razvoja ekološke poljoprivrede članovima Odbora predstavio je povjerenik Europske komisije za poljoprivredu, Janusz Wojciechowski.

„Na prijedlog Odbora za poljoprivredu Hrvatski sabor zadužio je Ministarstvo poljoprivrede da pokrene postupke izrade i usvajanja općih zahtjeva/standarda kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode namijenjene krajnjim potrošačima koji do sada nisu obuhvaćeni nacionalnim propisima, a koji propisuju zahtjeve kvalitete, ali i da pristupi procjeni potrebe prilagodbe važećih pravilnika“ – rekla je Petir i dodala kako su Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja zaduženi za pokretanje postupaka međuresornog usuglašavanja s ciljem prilagodbe postupaka zelene javne nabave kojima bi se osigurala minimalna zastupljenost od 20% ekoloških i integriranih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda,  proizvoda iz sustava kvalitete registriranih na nacionalnoj i europskoj razini i proizvoda iz kratkih lanaca opskrbe hranom.

Odbor je tijekom mandata ukupno održao 41 tematsku sjednicu na kojima se raspravljalo o aktualnim pitanjima vezanim uz Zajedničku poljoprivrednu politiku, Nacionalnom strateškom plan u okviru ZPP-a, Stanju u sektoru šećera, Štetama koje počini divljač na poljoprivrednim usjevima, Položaju žena u ruralnim područjima, Proizvodnji i korištenju obnovljivih izvora energije, Stanju u pčelarstvu, Navodnjavanju, Strategiji od polja do stola i kratkim lancima opskrbe hranom, Obavljanju poslova javnih ovlasti u veterinarstvu i funkcioniranju Nacionalne veterinarske službe, Korištenju drvne sirovine, razminiranju šumskih površina, projektima u na šumi baziranom sektoru u Republici Hrvatskoj, Poljoprivredi u kontekstu klimatskih promjena i europskog Zelenog plana, Stanju ribljeg fonda i izazovima s kojima se susreće ribarski sektor u kontekstu Zajedničke ribarstvene politike, Stanju stočarstva i ratarstva i mogućnostima financijskih i drugih vrsta potpora, Praćenju, zbrinjavanju i korištenju otpada od hrane i uspostavi Banke hrane u Republici Hrvatskoj, Plasmanu lokalno proizvedenih proizvoda kroz ponudu ruralnog turizma, Rastu cijena inputa u sektoru industrije – s naglaskom na prehrambene proizvode i metaloprerađivačke sirovine, Poslovanju i nastavku proizvodnje Petrokemije d.d. Kutina, Opravdanosti korištenja sustava protugradne obrane u Republici Hrvatskoj, Izazovima s kojima se susreću mladi poljoprivrednici, Položaju žena u šumarstvu, Aktualnom stanju pregovora o Sporazumu o slobodnoj trgovini između EU i Australije, Nepoštenim postupanjima osiguravajućih društava u RH prema poljoprivrednim proizvođačima, Izazovima srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja za sektore poljoprivrede, šumarstva i veterinarstva, Pojavi afričke svinjske kuge, Perspektivama uzgoja i prerade rajčice u Istri, s osvrtom na suradnju prehrambene industrije s poljoprivrednicima i  Utjecaju klimatske politike EU na strateško planiranje u poljoprivredi i šumarstvu.

Rasprave Odbora uvijek su bile otvorene za sve zainteresirane dionike sektora kao i za medije te širu javnost, željelo se je čuti, razumjeti, otvarati konstruktivne rasprave i nuditi kvalitetna rješenja, a predsjednica Odbora, Marijana Petir je zbog osiguranja najvećeg broja prijenosa sjednica Odbora na YouTube kanalu Hrvatskoga sabora primila i priznanje „Ambasadora Parlametra“, koje, u okviru Projekta „Parlametar“ dodjeljuje GONG za transparentnost i otvorenost u radu.