Pokrenuta izrada Zakona o označavanju hrane proizvedene bez GMO-a - Marijana Petir

Predsjednica Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora, Marijana Petir, uputila je, nakon usvajanja Deklaracije o Alpe-Adria-Dunav području slobodnom o GMO-a u Hrvatskome saboru, inicijativu Ministarstvu poljoprivrede i Ministarstvu zdravstva da poduzmu aktivnosti na uspostavi jasnih kriterija u Republici Hrvatskoj vezanih uz označavanje „GMO free“ proizvoda, kao i na jačanju kontrolnih tijela, službenih i referentnih laboratorija za genetski modificirane organizme.

Ministarstvo poljoprivrede pozitivno se je očitovalo o ovoj inicijativi te je pristupilo izradi Zakona o označavanju hrane proizvedene bez genetski modificiranih organizama. Održana je 1. sjednica Povjerenstva za izradu Zakona, u koje su uz predstavnike Ministarstva poljoprivrede, uključeni i predstavnici Ministarstva zdravstva, Državnog inspektorata, Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore i Hrvatske udruge poslodavaca i predstavnici akademske zajednice s Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu, Agronomskog fakulteta u zagrebu i Poljoprivrednog instituta u Osijeku.

Novim zakonom odredit će se hrana koja će moći biti označena kao hrana proizvedena bez GMO, propisat će se način njenog označavanja i zahtjevi koji moraju biti zadovoljeni kako bi se hrana označila kao hrana proizvedena bez genetski modificiranih organizama, te obveze subjekata u poslovanju s hranom. Uz navedeno, uspostavit će se službene kontrole, koje će provoditi inspekcije Državnog inspektorata nadležne za hranu i delegirana tijela (akreditirana certifikacijska tijela) ovlaštena od strane Ministarstva poljoprivrede.

„Pokretanje aktivnosti za izradu Zakona koji će omogućiti označavanje „GMO free“ proizvoda, pa time i prepoznavanje/razlikovanje ovih proizvoda na tržištu i podizanje njihove konkurentnosti, veliki je iskorak i za zaštitu potrošača, ali i za zaštitu i očuvanje prirode i okoliša“, rekla je Marijana Petir, zahvalivši Ministarstvu poljoprivrede na prihvaćanju ove Inicijative.

Petir je podsjetila da su zastupnici Hrvatskoga sabora u ožujku ove godine dali jednoglasnu potporu Deklaraciji o Alpe-Adria-Dunav području slobodnom od GMO-a, kojom je potvrđeno jasno i nedvosmisleno opredjeljenje da je Republika Hrvatska GMO-free zemlja i da ju je potrebno promovirati i brendirati kao zemlju domaće i kvalitetne hrane, usmjerene prema ekološkoj proizvodnji i uzgoju proizvoda bez GMO-a.

Petir je najavila i buduće aktivnosti te planiranu suradnju s državama koje se nalaze na području Alpe-Adria-Dunav i pozvala ih da se priključe ovoj Inicijativi te ulože potrebni napor kako bi potpora područjima slobodnima od GMO-a bila prihvaćena i podržana s ciljem očuvanja bioraznolikosti, te okolišno osjetljivog i ekološkog uzgoja poljoprivrednih proizvoda svojstvenog nasljeđu ovog područja srednje Europe.