Povodom Međunarodnog dana žena Petir traži potporu za žene u ruralnim područjima - Marijana Petir

Povodom Međunarodnog dana žena predsjednica Odbora za poljoprivredu, Marijana Petir uputila je, nastavno na raspravu o položaju žena u ruralnim područjima provedenu na 18. (tematskoj) sjednici Odbora za poljoprivredu, inicijativu ministrici poljoprivrede, Mariji Vučković da se položaj žena u ruralnim područjima i aktivnosti koje je potrebno poduzeti za njegovo unaprijeđenje obuhvati Strategijom te da se uvede poseban potprogram za žene u ruralnim područjima koji omogućava Zajednička poljoprivredna politika Europske unije.

Marijana Petir upozorava kako se žene u ruralnim područjima svakodnevno susreću s izazovima vezanim uz neprepoznavanje i nepriznavanje njihovog rada, pa samim time i uz nepriznavanje pripadajućih socijalnih prava i primjerenog društvenog statusa. „Za rješavanje ovog problema potrebne su ciljane mjere i osmišljena politika čijom realizacijom bi se poboljšao položaj žena u ruralnim područjima“, ističe Petir.

Potvrdu ovome dala je i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić istaknuvši  kako je prošlo punih deset godina od posljednje studije koja se bavila položajem žena u ruralnim područjima u Republici Hrvatskoj. Uz potrebu daljnjeg sustavnog osnaživanja žena u ruralnim područjima i provođenja cjelovitog istraživanja o položaju i potrebama žena, pravobraniteljica je upozorila i na važnost prioritetnog donošenja Nacionalne strategije koja bi se odnosila na položaj žena u ruralnim područjima.

„Obzirom da je Ministarstvo poljoprivrede u završnoj fazi izrade Strategije poljoprivrede 2020.—2030., smatram važnim u istu uključiti, kao zasebnu cijelinu i žene u ruralnom području iz čega bi proistekla i obveza izrade konkretnog Akcijskog plana koji bi se bavio pitanjem položaja žena u ruralnim područjima, ali i reguliranjem drugih važnih pitanja kao što su primjerice „nevidljivi rad“ žena na poljoprivrednim gospodarstvima, pristup vlasništvu zemljišta, postizanje ekonomske neovisnosti žena, sprječavanje rizika od siromaštva i nezaposlenosti, jačanje zastupljenosti žena u tijelima za donošenje odluka, olakšavanje pristupa obrazovanju i informatičkoj pismenosti, osiguranje  društvene, socijalne i komunalne infrastrukture nužne za dostojanstven život žena na ruralnim područjima i drugo“,  istaknula je Marijana Petir.

Uzimajući u obzir ulogu seoskih žena za razvoj lokalne ekonomije, opstanak i razvoj ruralnih zajednica i područja te za proizvodnju hrane,  a polazeći i od mogućnosti programiranja potprograma za žene u ruralnim područjima u okviru Zajedničke poljoprivredne politike, koju Republika Hrvatska do sada nije koristila, a znajući da je u pripremi izrada nacionalnog Strateškog plana, Petir je pozvala da se u isti uključi poseban potprogram za žene u ruralnim područjima.

Ona smatra kako bi takav potprogram mogao ojačati položaj žena u ruralnim područjima, ali ih i usmjeriti prema prodaji i promociji proizvoda na lokalnoj i regionalnoj razini, utjecati na otvaranje radnih mjesta za žene u ruralnim područjima, pomoći im u ulaganjima u fizičku imovinu, doprinijeti razvoju poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja te osigurati uvjete za osnovne usluge i obnovu sela u ruralnim područjima.

„Nadam se da te aktivnosti mogu pomoći poboljšanju položaja žena u ruralnim područjima Republike Hrvatske i da će se njihova nezamjenjiva uloga u opstanku ruralnih područja početi pravedno valorizirati“, istaknula je Petir uputivši čestitku za Međunarodni dan žena svim ženama.