Predstavljene inicijative nacionalnih parlamenata - Marijana Petir

Povodom desete obljetnice članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji Odbor za poljoprivredu Hrvatskoga sabora organizirao je međuparlamentarnu konferenciju o doprinosu nacionalnih parlamenata unaprjeđenju Zajedničke poljoprivredne politike Europske unije.

O inicijativama nacionalnih parlamenata su uvodno govorili predsjednica Odbora za poljoprivredu i šumarstvo Parlamenta Finske Jenna Simula i predsjednik Odbora za poljoprivredu Parlamenta Cipra Yiannakis Gavriel. –Glavna misija poljoprivrede je proizvodnja hrane, a poljoprivrednici su osobe koje su svoj život posvetile ovome sektoru i proizvode hranu u najtežim uvjetima i prenose znanja iz naraštaja u naraštaj, naglasila je na početku obraćanja Simula te poručila kako se o tim ljudima koji proizvode hranu za ljude moramo maksimalno brinuti i omogućiti im priliku da rastu.

U tom svijetlu, rekla je i kako postoji nedovoljna briga i za njih i za njihove prihode koji ne odgovaraju njihovome radu. Isto tako je naglasila i kako su cijene u poljoprivrednoj proizvodnji sve više te da se poljoprivrednici s njima sve teže nose.–Mi kao političari ne smijemo donositi odluke koje će im poljoprivrednicima prouzročiti još više problema, oni zaslužuju više poštovanja i mi moramo za njih donositi dobre odluke i riješiti njihove probleme i olakšati im život na svaki mogući način, zaključila je Simula.

Gavriel je posebnu pažnju posvetio važnosti slušanja poljoprivrednika i njihovih problema navevši kako su nakon razgovora s poljoprivrednicima izvršili pritisak na ciparsku Vladu zbog zakona o smanjenju upotrebe pesticida.–Odbor podržava racionalno korištenje pesticida u skladu s poštivanjem zdravlja ljudi i okoliša, ali moramo voditi računa o specifičnostima svake države članice EU-a i određenim poteškoćama koje neka država ima, rekao je  Gavriel naglasivši kako se primjerice na Cipru ne mogu riješiti nekih nametnika bez upotrebe pesticida. Upozorio je na potrebu bolje definiranosti takozvanih osjetljivih područja te rekao kako će male države za provedbu prijedloga Komisije imati velike troškove i dodatna administrativna opterećenja, a zbog strukture poljoprivrednih površina na Cipru bit će teško uključiti  integriranu zaštitu biljaka koja je propisana.– Potrebno je osigurati veću fleksibilnost i uzeti u obzir specifičnost svake države, zaključio je predstavnik Cipra.

Poljski zastupnik Tomasz Głogowski istaknu je veliku važnost poljoprivrede u Poljskoj te se osvrnuo na rasprave o ukrajinskom žitu i problemu otvaranja granice za isto. Upozorio je na problem uvoza ukrajinskog žita te napomenuo da je potrebno zaštiti europske granice.

U panel raspravi sudjelovali su malteška zastupnica Katya De Giovanni, španjolski zastupnik Jorge Martinez, potpredsjednica Odbora za poljoprivredu Ružica Vukovac te dekan Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta u Osijeku Krunoslav Zmaić. De Giovanni je rekla kako je trenutačni poljoprivredni program Malte usmjeren na stabilizaciju prihoda poljoprivrednika i povećanje njihove otpornosti te rekla kako izravna potpora predstavlja važan izvor za održavanje održivosti poljoprivrede. –Osim toga, širenje znanja još je jedan važan stup kroz program savjetodavnih usluga kako bi poljoprivrednici znali što bolje iskoristili prirodne resurse, rekla je De Giovanni te dodala kako podupiru ulaganja u preradu i stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda kao i ulaganje u poljoprivrednu infrastrukturu. Također, rekla je da Malta radi i na drugim mjerama koje se odnose na povećanje površina pod ekološkom poljoprivredom, poticanje održivije poljoprivrede i daljnje privlačenje mladih poljoprivrednika.

Zastupnica Vukovac je govorila o važnosti političkog dijaloga s Europskom komisijom naglasivši kako su neke od tema o kojima je Odbor za poljoprivredu Hrvatskog sabora potaknuo dijalog važnost oprašivačke uloga pčela, potporama proizvođačima mineralnih gnojiva kao i razmjena mišljenja o ZPP-u te dijalog u kojem je Komisiji ukazano na potrebu određivanja maksimalnog roka trajanja zamrznutih proizvoda životinjskog podrijetla na EU tržištu.–O ovom smo dijalogu uz Komisiju obavijestili i parlamente država članica Unije, te Ministarstvo poljoprivrede koje je o istome je izvijestilo na Vijeću ministara zaduženih za poljoprivredu i ribarstvo, rekla je Vukovac te dodala kako je upozoreno na to da se sigurnost hrane ne može poistovjetiti s kvalitetom. Zaključila je kako se iz današnje rasprave može izvući zaključak o skromnom doprinosu nacionalnih parlamenta na kreiranju europskih politika i pratećih zakonodavstava koja se nužno prelijeva u nacionalno zakonodavstvo država članica.

Dekan Zmaić govorio o važnosti akademske zajednice i ulaganju u stručnjake i znanost te istaknuo potrebu uključivanja srtuke u proces donošenja odluka kada je riječ o poljoprivrednom sektoru.

U raspravi su sudjelovali predstavnici nacionalnih parlamenata koji su ukazali na važnost očuvanja prirode, održive poljoprivrede koja ovisi o očuvanju tla, a naglasak je stavljen i na opskrbu hranom. Sudionici su se složili kako je važna međusobna suradnja nacionalnih parlamenta te suradnja Europske komisije s nacionalnim parlamentima i poljoprivrednicima.

Zaključno je Wolfgang Burtscher govorio o poljoprivredi u kontekstu sigurnosti opskrbe hranom te naglasio izazove poljoprivrede koji se s jedne strane tiču dostatnosti proizvodnje hrane, a s druge strane očuvanja bioraznolikosti. Nadalje, ponovio je  kako je uloga nacionalnih parlamenta u novom ZPP-u podignuta na višu razinu te daje mogućnost uključivanja u kreiranje nacionalnih strateških planova. Također je istaknu kako se potiče dijalog Komisije s nacionalnim parlamentima te je napomenuo kako je i predsjednica Komisije von der Layen u svojem govoru o stanju Unije naglasila kako je nužan dijalog, a ne polarizacija.

Zaključno su se skupu obratili predsjednik Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj Europskog parlamenta Norbert Lins i predsjednica Odbora za poljoprivredu Marijana Petir. Lins je naglasio kako je postignuto puno kada se sveobuhvatno govori o ZPP-u te rekao kako je nužno osigurati njezino adekvatno financiranje kao i ravnotežu između potreba država članica i odluka koje se donose na razini EU-a.

–Obilježavajući desetu obljetnicu članstva Hrvatske u EU, s vama najvažnijim ljudima zaduženima za poljoprivredu diljem Europe, osjećam ponos što dijelimo iste vrijednosti, svijest i odgovornost za najvažnije resurse u našim državama. Zemlja, zrak i voda, uz koje je usko povezana poljoprivreda i proizvodnja hrane, ali i očuvanje ruralnog prostora i biološke raznolikosti, trajno nas obvezuju na donošenje učinkovitih i održivih politika i rješenja, rekla je Petir zahvalivši svim predstavnicima nacionalnih parlamenta da budu aktivni dionici kreiranja Zajedničke poljoprivredne politike.