Projektom „Šume u rukama žena“ osnažiti položaj žena u šumarskom sektoru - Marijana Petir

Na sastanku, koji je u četvrtak održan u Saboru, predsjednica Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije predstavila je predsjednici Odbora za poljoprivredu Marijani Petir Nacionalni akcijski plan (NAP) pod nazivom „Šume u rukama žena“. NAP je izradila Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije i Hrvatski savez udruga privatnih šumovlasnika u okviru međunarodnog projekta „FEM4FORESTS“, u kojemu sudjeluje 14 partnera iz 10 podunavskih zemalja.

Govoreći o aktivnostima koje proizlaze iz Nacionalnog akcijskog plana, Silvija Zec istaknula je kako su one usmjerene prema edukaciji, osobnom životu, tržištu rada i osobnom razvoju žena, a sve s ciljem podizanja svijesti o važnom doprinosu koji žene imaju u šumarskom sektoru i osiguranju boljih radnih uvjeta za žene, kojima bi im se omogućio razvoj u svim sferama života. Aktivnosti su usto usmjerene prema ostvarivanju boljih uvjeta za napredovanje žena i u obrazovnom i u poslovnom smislu, ali i prema promociji primjera dobre prakse i provođenju kampanja podizanja svijesti o položaju žena u šumarskom sektoru. S tom namjerom Silvija Zec je, uzimajući u obzir aktivnosti koje saborski Odbor za poljoprivredu provodi vezano uz unaprjeđenje položaja žena u ruralnim područjima, pozvala na uključivanje Odbora u aktivnosti planirane projektom FEM4FORESTS.

Zahvalivši na ukazanom povjerenju, Marijana Petir pohvalila je aktivnosti koje se planiraju u provedbi projekta istaknuvši kako je uloga žena u ruralnim područjima, pa tako i žena u šumarskom sektoru, nedovoljno prepoznata i priznata. Potvrdila je da Odbor za poljoprivredu želi doprinijeti stvaranju povoljnijih uvjeta za veću uključenost žena u šumarstvo i poljoprivredu te je u tom smislu u više navrata adresirao problem „nevidljivog rada“ žena u okviru obitelji i društvene zajednice, koji nije vrednovan i plaćen. –Ako se tome doda i činjenica da udio visokoobrazovanih žena na upravljačkim pozicijama, pa tako i u sektoru šumarstva, još uvijek nije na zadovoljavajućoj razini, to su razlozi zbog kojih je ove teme potrebno jasno artikulirati, kako bismo podigli svijest javnosti i donositelja odluka o potrebi ravnopravnog uključivanja i zastupljenosti žena u svim djelatnostima i njihovom ostvarenju u svim aspektima života, rekla je Petir. Dodala je da je to ključno i kako bi se stvorili uvjeti za međusobno povezivanje i suradnju žena u onim sektorima koji su važni za opstanak i napredak hrvatskog sela i ruralnih područja te kako bi se ženama dala podrška u obavljanju njihovih multifunkcionalnih uloga.