Regionalni park Moslavačka gora mogla bi postati i geopark - Marijana Petir

Zastupnica u Hrvatskom saboru i predsjednica Odbora za poljoprivredu Marijana Petir primila je u srijedu 5.5.2021. godine u svom uredu u Hrvatskom saboru direktoricu Turističke zajednice Grada Kutine Ivanu Grdić i stručnu savjetnicu Marijanu Musij a vezano uz inicijativu da se Moslavačka gora proglasi geoparkom. Moslavačka gora posebna je ne samo zato što je mnogi vole i na njenim obroncima pronalaze mir, već je to lijepa i pitoma gora koja predstavlja dom za 242 biljne i 155 životinjskih vrsta. Među šumama bukve, hrasta kitnjaka i običnog graba, pitomog kestena i crne johe, skrivaju se srednjovjekovne utvrde, gradovi i samostani. Smještena između Česme, Ilove i Lonje, pokrivena na obroncima livadama i vinogradima, Moslavačka gora uživa status regionalnog parka koji je proglašen upravo na incijativu Marijane Petir prije gotovo 10 godina, a zbog iznimne geološke vrijednosti Moslavačke gore i činjenice da je jedno od najstarijih gorja u Europi, pokrenuta je inicijativa da se proglasi i geoparkom. Grdić je izvijestila da sve općine i gradovi s područja Moslavine podržavaju tu inicijativu, te da se nada kako će i uz podršku Sisačko-moslavačke i Bjelovarsko-bilogorske županije na čijem teritoriju se nalazi Moslavačka gora, uspjeti sve aktivnosti koje prethode aplikaciji za status geoparka izvršiti na vrijeme.