Smanjuje se PDV na hranu i poljoprivredne inpute - Marijana Petir

„Ovo je od 2017. godine šesti krug porezne reforme. Smatram da on dolazi u pravo vrijeme kako bi se zaštitila kupovna moć i standard naših građana, a uslijed šokova kojima su izloženi zbog rasta cijene energenata i geopolitičkih zbivanja koja prvenstveno utječu na rast cijene plina, struje ali i hrane“, rekla je Marijana Petir u Hrvatskom saboru prilikom rasprave o Izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u.

Iako je smanjenje PDV-a na hranu bilo najavljeno za kraj mandata, Petir smatra kako je Vlada ispravno reagirala s ovom mjerom smanjivši sada PDV na hranu i poljoprivredne inpute s 13% na 5%. Rekla je kako će ova mjera u najvećem dijelu pomoći građanima, kao i mjera proširenja primjene snižene stope PDV-a od 13% na prirodni plin, grijanje iz toplinskih stanica i na ogrjevne materijale.

„Hoće li trgovci smanjiti cijene hrane svakako treba pratiti u suradnji s udrugama za zaštitu potrošača a sve one koji će umjesto smanjenja cijena, sebi dizati marže, treba staviti na “crnu listu”, rekla je Petir i osvrnula se na ministrovu izjavu u uvodnom djelu kojom je pozitivnim ocijenio činjenicu kako Hrvatska ima najkonkurentnije tržište maloprodaje i na desetke trgovačkih lanaca za razliku od drugih država članica.

„Iako bi čovjek pomislio da ta konkurencija pogoduje građanima jer se trgovci natječu kako što nižim cijenama i kvalitetnijom robom privući kupce, tome nije tako. U zapadnim državama članicama, trgovački lanci su uglavnom u rukama domaćih vlasnika i u njima prevladavaju domaći proizvodi. Naravno da na to utječu i dobro organizirani poljoprivrednici koji imaju snažnu pregovaračku moć, ali me nitko ne može uvjeriti da je do takvog stanja došlo samo zalaganjem poljoprivrednika i velikodušnošću trgovaca. Država je ta koja mora adresirati i štiti svoje interese a valjda je sada napokon svima jasno da proizvodnja kvalitetne hrane po pristupačnim cijenama jest naš strateški interes“, rekla je Marijana Petir.

Navela je rezultate istraživanja koje je provela u Belgiji u njihovih nekoliko supermarketa, a koji su pokazali da su sir, mlijeko, meso, povrće i voće, sve osim banana, bili domaće proizvodnje. „To nas potiče na raspravu što možemo napraviti da postignemo da u Hrvatskoj barem 50% proizvoda na policama trgovina bude domaćeg porijekla.  Zato je ovo prilika i da otvorimo teme plasmana na tržište domaćeg hrvatskog seljačkog proizvoda ali i da pozovemo naše građane da kupuju hrvatsko jer svaka uložena kuna u kupnju domaćih proizvoda ide u ruke naših poljoprivrednika koji osim što za nas proizvode hranu., čuvaju i hrvatski prostor“, rekla je Petir.

 

Smanjenje PDV-a na poljoprivredne inpute, uz paket pomoći koji je Vlada već odobrila za poljoprivrednike i ribare jest mjera koja će ublažiti udar na naš poljoprivredni sektor ali Petir kaže da ne smijemo na tome stati. Cijene gnojiva porasle su za 300%, sjemena za 50%, a o plavom dizelu da i ne govorimo, stoga je rekla kako očekuje da se poljoprivrednicima pomogne dodatnim paketom mjera kako bi dovršili proljetnu sjetvu.

„Smatram važnim poduprijeti odluku Vlade da se napune robne rezerve ali ih i potičem da razmisle o pravu prvokupa, prvenstveno na žitarice, jer znamo da kao članica EU ne možemo zabraniti izvoz niti za tim ima potrebe, ali si prvokupom možemo osigurati potrebne zalihe.  Govorim to na temelju one Biblijske o  prikupljanju žita kroz sedam dobrih godina i njegovoj pohrani kako bi se pripremili ako zatreba za sedam godina gladi“, rekla je Petir.

Ona je pozvala da se razmotre svi mogući oblici potpora, mjera i aktivnosti kao i zajedničkog, međuresornog djelovanja koje može pripomoći poljoprivrednim proizvođačima u proizvodnji hrane, a tu nam, već dugo vremena stoji otvoreno pitanje korištenja i proizvodnje obnovljivih izvora energije na poljoprivrednim gospodarstvima na koje očekujem da napokon dobijemo adekvatan odgovor.