Štete na nasipima u Sisačko-moslavačkoj županiji iznose 130 milijuna kuna - Marijana Petir

Predsjednica Odbora za poljoprivredu Marijana Petir na 13. je sjednici Odbora na kojoj se je raspravljalo o Izvješću o izvršenju plana upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021. pitala je predstavnike Hrvatskih voda i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o stanju nasipa u Sisačko moslavačkoj županiji koji su napukli nakon potresa. Podsjetila je i kako je Odbor za poljoprivredu u nekoliko navrata već raspravljao o načinima brze i kvalitetne pomoći poljoprivrednicima kao i obnove potresom pogođenog područja, što će omogućiti zadržavanje stanovnika na području Sisačko moslavačke županije i ponovo pokretanje gospodarske aktivnosti. Uz navedeno je istaknula kako je, uz provedene hitne mjere sanacije potrebno razmišljati i o dugoročnim rješenjima kako bi se područje Sisačko-moslavačke županije što prije revitaliziralo.

Elizabeta Kos, pomoćnica ministra gospodarstva i održivog razvoja odgovorila je kako su 30. prosinca predstavnici Ministarstva i Hrvatskih voda obišli sve nasipe i uočili sedam kritičnih točaka u Brestu, Palanjku, Galdovu, Staroj Drenčini, Krnjici, Petrinji, Tišini Erdedskoj i Hrastelnici, koje se moraju sanirati. Naknadnim kontrolama ovaj broj je porastao na 11. Situacija na terenu se stalno sustavno prati, sanirani su dijelovi za koje je bila potrebna hitna intervencija. Gruba, prva procjena šteta na nasipima iznosi oko 130 milijuna kuna, a iste će se prijaviti za financiranje iz Fonda solidarnosti, kao što je to bio i primjer nakon zagrebačkog potresa, istaknula je Kos. Naglasila je kako ovo vrijeme nije pogodno za rekonstrukciju i sanacije nasipa, pa se zbog toga obavljaju samo hitne intervencije, a na proljeće će se postupno moći rješavati i ostala područja koja je potrebno sanirati. U ovom trenutku, značajno je i da vodostaji nisu visoki i u stalnom su trendu blagog opadanja. Uz probleme u vodoopskrbnom sustavu, istaknula je kako su u svakodnevnoj komunikaciji s isporučiteljima vodnih usluga u Glini, Petrinji, Kostajnici, Dvoru na Uni, Jasenovcu i svim gradovima koji prijavljuju štetu. I dalje će se raditi na saniranju gubitaka vode i saniranju puknuća u vodoopskrbnom sustavu na ugroženom području. Do sada je 7 isporučitelja prijavilo štetu od oko 25 milijuna kuna, glavni opskrbni ili dobavni magistralni cjevovod je oštećen, a Petrinja se trenutno snabdijeva vodom iz vodoopskrbnog sustava Siska. Od aktivnosti koje pružaju isporučitelji vodnih usluga, istaknula je kako u Glini četiri isporučitelja pomažu na priključenju kontejnera  na sustav javne vodoopskrbe, jer trenutno Vodovod Glina isto nije u mogućnosti napraviti.