Tematska sjednica Odbora za poljoprivredu o Petrokemiji d.d. Kutina - Marijana Petir

Na 72. (tematskoj) sjednici Odbora za poljoprivreda, održanoj 22. rujna 2022. godine zbog zabrinutosti vezanih uz osiguranje dovoljne količine mineralnih gnojiva po pristupačnim cijenama, koja su poljoprivrednicima potrebna za sjetvu, raspravljalo se o poslovanju i nastavku proizvodnje u Petrokemiji Kutina d.d.

„Zbog energetskog šoka, volatilnosti energetskog tržišta, porasta cijene plina i nesigurnosti opskrbe plinom koji je glavna sirovina i energent za proizvodnju mineralnih gnojiva, ali i prisutne netržišne konkurencije u nabavci mineralnih gnojiva koja se uvoze iz trećim zemalja, a pri tome ne udovoljavaju kriterijima kojima moraju udovoljiti gnojiva proizvedena u Uniji, poslovanje Petrokemije d.d., jedinog proizvođača mineralnih gnojiva u Republici Hrvatskoj, dovedeno je u pitanje“, uvodno je rekao predsjednik Uprave Petrokemije d.d., Davor Žmegač. U proteklom razdoblju Petrokemija je provela optimizaciju i racionalizaciju poslovanja, no bez potpore s državne i/ili europske razine, Petrokemija neće moći nastaviti proizvodnju, koja je obustavljena proljetos, te u tom smislu Republika Hrvatska, kao najveći pojedinačni vlasnik Petrokemije d.d., mora žurno kreirati model za nastavak proizvodnje mineralnih gnojiva.

Državni tajnik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ivo Milatić rekao je kako je Petrokemija uz HEP najveći pojedinačni potrošač plina u Republici Hrvatskoj i kako je Vlada Republike Hrvatske u proteklom razdoblju aktivno sudjelovala u osiguranju održivosti poslovanja Petrokemije d.d. Kutina kroz dokapitalizaciju i restrukturiranje Petrokemije d.d. Rekao je kako je dio sredstava iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (NPOO) s iznosom od 100 milijuna kuna, planiran za emisije CO2, kojim bi se trebalo smanjiti opterećenje koje Petrokemija d.d. ima u plaćanju emisija za stakleničke plinove, što će povećati njenu konkurentnost. Milatić je rekao kako će se  nakon novelacije Zakona o strateškim robnim zalihama, u dogovoru s Ministarstvom poljoprivrede pristupiti izradi nove bilance, što bi moglo rezultirati uključivanjem mineralnih  gnojiva u bilancu, ukoliko se osiguraju tehničke mogućnosti za njihovo skladištenje.

Tugomir Majdak, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede je rekao kako se iz Petrokemije pokriva 60% potreba hrvatskih poljoprivrednika za mineralnim gnojivima. Prema podatcima kojima raspolaže Ministarstvo poljoprivrede osigurane su dovoljne količine mineralnih gnojiva za jesensku sjetvu, a Ministarstvo poljoprivrede je kroz potporu male vrijednosti osiguralo 200 milijuna kuna za nabavku mineralnih gnojiva, dok je oko 1 milijardu kuna osigurano u novom paketu pomoći za poljoprivrednike i ribare.

„Petrokemija je jedina tvornica mineralnih gnojiva u Hrvatskoj i ujedno naša najveća kemijska industrija koja zapošljava 1300 radnika i čiji je utjecaj preko 25% na lokalni i regionalni proračun“, rekla je Marijana Petir, te dodala kako poremećaji na tržištu, rat u Ukrajini, vrtoglavi rast cijene plina, 50-300% rast cijene mineralnih gnojiva, ali i 176 000 hrvatskih poljoprivrednika kojima su gnojiva potrebna za proizvodnju, zahtijevaju pronalazak rješenja. Upitala je predstavnike ministarstava hoće li  hrvatski poljoprivrednici imati dovoljno mineralnih gnojiva po priuštivim cijenama za sjetvu jer je to preduvjet za očekivane prinose te nije li dugoročno ipak bolje pronaći model za potporu nastavku proizvodnje u Petrokemiji d.d., umjesto da ovisimo o uvozu. Podsjetila je Petir i na paket pomoći Vlade RH vrijedan 21 milijardu kuna, kojim je Vlada  pokazala širinu i socijalnu osjetljivost, no dodala je kako je važno na europskoj razini s drugim državama članicama zatražiti donošenje mjera kojima bi se olakšalo poslovanje tvrtki koje su od strateškog interesa, a nisu obuhvaćene nacionalnim paketima pomoći, kao što je Petrokemija.  Rekla je da trebalo  izmijeniti Zakon i mineralna gnojiva uvrstiti na popis strateških robnih zaliha te na taj način osigurati dovoljno mineralnih gnojiva našim poljoprivrednicima, a Petrokemiji omogućiti da premosti ovo teško razdoblje.

Nikša Vukas složio se je s predsjednicom Petir kako je nastavak poslovanja Petrokemije d.d. strateški nacionalni interes, no u očitovanjima nadležnih ministarstava, kako je rekao, ne vidi se volja za nastavak proizvodnje mineralnih gnojiva, pa bi u tom smislu Republika Hrvatska, kao pojedinačni vlasnik Petrokemije, ali i vlasnik INE, trebala ponuditi odgovarajuća rješenja. Ružica Vukovac izrazila je bojazan kako bi posljedice prestanka proizvodnje u Petrokemiji, najviše mogli osjetiti poljoprivrednici i upitala je za iskustva drugih država. Stipan Šašlin postavio je upit o alternativnim izvorima plina preko kojih bi se mogla opskrbljivati PetrokemijaIvana Posavec Krivec ukazala je na važnost iznalaženja rješenja za nastavak rada Petrokemije d.d. i na negativan utjecaj koji bi na lokalnu i regionalnu zajednicu moglo imati potpuno zaustavljanje proizvodnje u Petrokemiji d.d. Goran Ivanović je podsjetio kako su veći proizvođači mineralnih gnojiva u Europi zaustavili svoje proizvodnje, pa cijeli problem treba promatrati i iz te perspektive i tražiti rješenja zajedno. Ljubomir Kolarek je podsjetivši na stratešku važnost Petrokemije izrazio mišljenje  kako država nije „okrenula leđa“ Petrokemiji.​

Nakon provedene rasprave, predsjednica odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora, Marijana Petir je predložila, a članovi Odbora jednoglasno usvojili, preporuku kojom Odbor za poljoprivredu poziva nadležna državna tijela na osiguranje preduvjeta za opskrbu  hrvatskih poljoprivrednika dostatnim količinama mineralnih gnojiva  po priuštivim cijenama kako bi se pripremili za sjetvu, te svojim aktivnostima poduprli održivost poljoprivredne proizvodnje u Republici Hrvatskoj i sigurnost opskrbe hranom. U tom smislu, Odbor smatra da je važno  uspostaviti model kojim bi se osigurao nastavak proizvodnje mineralnih gnojiva u Petrokemiji d.d. Kutina i konkurentnost te tvrtke. Usvojen je i prijedlog da Odbor za poljoprivredu, koristeći institut „političkog dijaloga“ s Europskom komisijom, od Komisije  zatraži provođenje aktivnosti kojima bi na EU razini osigurala potpora europskim tvrtkama za proizvodnju mineralnih gnojiva radi postizanja održivosti poljoprivredne proizvodnje.