USKORO OTVARANJE GRANIČNOG PRIJELAZA U HRVATSKOJ DUBICI - Marijana Petir

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman odgovorio je na zamolbu za pomoć u rješavanju statusa graničnog prijelaza Hrvatska Dubica koji mu je uputila zastupnica u Hrvatskom saboru Marijana Petir. Ministar je u svom odgovoru istaknuo da je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, u skladu s dogovorom postignutim između svih nadležnih tijela Republike Hrvatske, diplomatskim putem bosanskohercegovačkoj strani uputilo prijedlog za ponovno otvaranje svih graničnih prijelaza za pogranični promet (među kojima je i Hrvatska Dubica).

„Bosanskohercegovačka strana do danas nije odgovorila na taj prijedlog, no očekujemo njihov skori odgovor kojim bi hrvatski prijedlog bio prihvaćen“, stoji u odgovoru ministra. Zastupnica Marijana Petir istaknula je da je ovo primjer dobre suradnje svih nadležnih tijela od Općine, Hrvatskog sabora i Vlade kako bi se pomoglo građanima i olakšao im se život i rad, te je izrazila nadu kako će se ta praksa zadržati i ubuduće.

Obzirom da je zastupnica Petir u konzultacijama s načelnicom Općine Hrvatska Dubica Ružicom Karagić predložila i da se razmotri prekategorizaciju graničnog prijelaza Hrvatska Dubica u kategoriju graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba, ministar Grlić Radman izvijestito je zastupnicu Petir da je međudržavno povjerenstvo nadležno za provođenje Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o graničnim prijelazima, ranijih godina, na temelju odredbi istog Ugovora, upravo zbog potrebe prelaska šireg kruga osoba preko navedenog graničnog prijelaza za pogranični promet, privremeno omogućilo međunarodni promet putnika. „No, kako je sam granični prijelaz Hrvatska Dubica, po odredbama prije spomenutog međudržavnog Ugovora, ali i Uredbe o graničnim prijelazima Republike Hrvatske, svrstan u kategoriju stalnih graničnih prijelaza za pogranični promet, ranije spomenuti dogovor između hrvatske i bosanskohercegovačke strane o privremenom zatvaranju graničnih prijelaza za pogranični promet (potvrđen razmjenom diplomatskih nota) privremeno je onemogućio njegov rad,“, stoji u odgovoru ministra.

Da podsjetimo, od 2. travnja 2020. godine svi granični prijelazi za pogranični promet između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, njih ukupno dvadeset (a među njima i Hrvatska Dubica), privremeno su prestali s radom, slijedom dogovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, odnosno nadležnih službi dviju država za kontrolu granice i javno zdravstvo. Takva odluka bila je donesena kao jedna od mjera koju je bilo neophodno poduzeti kako bi se umanjio rizik od širenja virusa COVID-19.

Prema podacima iz PGP Hrvatska Kostajnica, na prijelazuu Hrvatskoj Dubici je od 1.1.2019.-1.1.2020. godine evidentirano 636112 prelazaka putnika, odnosno dnevno 1000-1800 osoba. U prva tri  mjeseca  ove  godine,  do kada je prijelaz bio otvoren, evidentirano je 107221 putnika koji su prešli granicu. Prijelazi u Jasenovcu i Hrvatskoj Kostajnici udaljeni su 15 i 22 kilometra od središta Općine, a u ljetnim mjesecima bile su gužve i kilometarske kolone i na prijelazu u Hrvatskoj Dubici i na susjednim prijelazima.

Stanovnici  općine Hrvatska Dubica iskazivali su i prije nezadovoljstvo što je GP postao malogranični jer je to značilo niz ograničenja za sve njih koji tamo žive i diskriminciju u odnosu na stanovnike iz drugih dijelova Hrvatske koji prelaze taj GP.