Uvodi se više ribe na jelovnicima škola i vrtića kao i potpore za mlade ribare - Marijana Petir

Prilikom rasprave u Hrvatskom saboru o Zakonu o morskom ribarstvu i Zakonu o akvakulturi, zastupnica u Hrvatskom saboru, Marijana Petir podsjetila je kako je Hrvatska proglasila Isključivi gospodarski pojas čime je poslala poruku da nam je stalo do održivog gospodarenja Jadranom, te je naglasila kako je pred nama vrijeme u kojem ćemo morat obratit pažnju na transformaciju ribarskog sektora, na zaštitu obalnih i otočnih zajednica i u tom smislu možda u slijedećem razdoblju pristupiti cjelovitoj izmjeni Zakona o morskom ribarstvu. Upitala je ministricu poljoprivrede, Mariju Vučković, planira li i izmjenu Zakona o slatkovodnom ribarstvu. „To vas pitam u ime stanovnika Parka prirode Lonjsko polje. Znamo da je tradicijski ribolov proglašen od strane Ministarstva kulture nematerijalnom kulturnom baštinom, ali tradicijski ribolov nažalost nije reguliran Zakonom o slatkovodnom ribarstvu što predstavlja veliko ograničenje za stanovnike tog zaštićenog područja“, rekla je Marijana Petir.

Vučković je odgovorila da se slaže kako je zaštita resursa održavanje i razvijanje svih funkcija ribolova bilo morskog, bilo slatkovodnog u smislu i gospodarstva i u kontekstu socijalnih aspekata isto tako održavanja naših ekosustava, glavni izazov koji je pred nama u idućem programskom razdoblju. „Smatram da ste u pravu kad govorite da je potrebno razmotriti cjelovite izmjene zakona o kojima govorite i da, mi ćemo pristupiti cjelovitim izmjena kako Zakona o morskom ribarstvu tako i Zakona o slatkovodnom ribarstvu u 2023. godini“, rekla je ministrica.

Petir je istaknula kako joj je drago da je otklonjen nesporazum i nerazumijevanje koje je bilo prisutno kod jednog dijela oporbenih zastupnika, vezano uz izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju kojeg je Vlada uputila u hitnu proceduru, a kojim se osiguravaju uvjeti da se od 1.1. uvedu besplatni zdravi obroci u hrvatske škole koji će biti subvencionirani sa državne razine sa 544 milijuna kuna za 311 tisuća djece, čime osiguravamo da svako dijete u osnovnoj školi ima barem jednom dnevno besplatan zdravi obrok koji je dobavljen kroz kratke lance opskrbe hranom u čemu će profitirati naši poljoprivrednici, ali isto tako i ribari jer upravo kroz novi operativni program za ribarstvo su uvedene i neke nove mjere. „Jedna od tih mjera odnosi se na povećanje potrošnje i ribe i proizvoda iz akvakulture u javnim ustanovama gdje svakako možemo ubrojiti i škole i vrtiće, ali se također odnosi i na mjere za preradu ribe, riblje hrane, ribljeg otpada, te na generacijsku obnovu, odnosno, potpore za mlade ribare i to je nešto što sasvim sigurno želim ovdje još jednom podržati“, rekla je Petir i dodala kako vidi prostor za daljnje zajedničke napore koji bi se trebali uložiti na europskoj razini kada je riječ o našim ribaricama koje su doista relativno stare i da bi ribari voljeli dobiti potporu za zanavljanje motora, o čemu su izvijestili zastupnike na tematskoj sjednici o ribarstvu koju je organizirao Odbor za poljoprivredu.

Podsjetila je i na nedavno donesenu odluku koja je jako važna za cijeli Jadran i za ribarstvo, a to je proglašenje isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranu koje će nam dati dobru priliku da dodatno zaštitimo naše resurse koji se u Jadranu nalaze, da njima upravljamo na racionalniji i održiviji način. „To je važno zbog toga što smo nažalost kad je riječ o svim stokovima u prekomjernom izlovu, ali isto tako vidjela sam istraživanja koja smo dobili vezano uz utjecaj klimatskih promjena, pa i na sektor ribarstva i ta istraživanja su zabrinjavajuća jer ona govore o porastu temperature Jadranskog mora od 1,6 do 2,4 stupnja celzijuseva do 2070.g., što će sasvim sigurno onda utjecati ako se to dogoditi i na migracije morskih organizama, posebice škampa i oslića u dublje vode i s druge strane će povećati broj invazivnih vrsta što predstavlja velik izazov za budućnost biološke raznolikosti i ravnoteže u Jadranu“, rekla je Petir.

Rekla je i kako ribari upozoravaju da unatoć povećanjima cijene goriva,  oni cijenu ribe nisu dizali ali svi smo svjedoci ne samo kad je riječ o cijeni ribe nego i drugih prehrambenih proizvoda na koji je primjerice Vlada smanjila PDV, cijene tih proizvoda na policama trgovina su rasle. „To otvara pitanje s kojim se već dugo bavimo, a to je pitanje nepoštenih trgovačkih praksi i promišljanja da bi se kroz novi zakon trebalo osvrnuti i na to smiju li doista trgovački lanci tako dizati marže i zarađivati na leđima i poljoprivrednika, ribara i naših građana ili bi takvo ponašanje trebalo okarakterizirati nepoštenim i za njega predvidjeti sankcije“, zaključila je Petir.