Za djecu u osnovnim školama osiguran jedan besplatni obrok dnevno - Marijana Petir

„Izražavam podršku odluci Vlade Republike Hrvatske koja je u proračunu za slijedeću godinu uz podršku većine u Hrvatskom saboru osigurala 544 milijuna kuna koji će biti dostatni za osiguranje jednog obroka dnevno u osnovnim školama za 311.000 učenika. Ako uzmemo u obzir podatak da oko 80.000 osnovnoškolaca živi na rubu siromaštva, a imajući na umu da neki roditelji koji bi i mogli u pojedinim školama zato što postoji podrška ili općina, gradova, županija prijaviti svoju djecu za besplatni školski obrok to ne čine, onda smatram da je ovo odluka koju treba svakako pozdraviti i vjerujem da će ona biti usvojena konsenzusom“, rekla je zastupnica Marijana Petir prilikom rasprave o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama.

Ona je upozorila da se godišnje po stanovniku u Hrvatskoj baci između 70 i 80 kilograma hrane, a s druge strane imamo one koji gladuju i ne mogu si priuštiti niti jedan obrok, te je potrebno pronaći ravnotežu i balans. „U tom smislu ide i moj prijedlog da pokušamo ovu mjeru provesti tako da Vlada kroz mjerila i kriterije koje će propisati za provođenje ove mjere, predvidi da se ta hrana dobavlja kada god je moguće kroz kratke lance opskrbe hranom“, rekla je Marijana Petir  i dodala da smo svi svjesni da nisu naši proizvođači dovoljno udruženi i da ponekad vodimo borbu sa nedostatnim količinama, ali sasvim sigurno barem u ruralnim sredinama ne bi smjelo biti nikakve zapreke da ta hrana stiže sa lokalnih OPG-a. Rekla je da je to dobro za djecu koja će jesti domaće, kvalitetno i svježe, ali isto tako to je dobro za naše poljoprivrednike jer će škole biti za njih novo tržište. Petir se je kao hrvatska europarlamentarka uspjela izboriti da se ukinu povijesni kriteriji koji su bili zapreka Hrvatskoj da dobiva s EU razine subvencije za zdrave obroke voća, povrća, mlijeka i banana. No, pri provedbi te mjere, za koju Hrvatska od 2015. godine dobiva iz EU financijska sredstva, postoji problem u provedbi jer se školama novac isplaćuje tek po provedbi projekta, a kako škole nemaju dovoljno vlastitog novca, pribjegavaju nabavi „zdravih obroka“ iz supermarketa, umjesto s lokalnih OPG-ova.

„Onog trena kad se okreneš nabavi u trgovačkim lancima, onda možeš biti siguran da će svinjetina biti iz Danske ili Njemačke, da će junetina biti iz Poljske, da će jabuke biti iz Španjolske, a to nije naš cilj. Naš cilj nije mazati debeloj guski vrat, nego je naš cilj djeci dati kvalitetno, zdravo i domaće, a poljoprivrednicima omogućit da ono što proizvedu mogu i prodati“, rekla je Petir i pozvala da se više ministarstava koja su zainteresirana za ovu temu uvežu kako bi stvarno iz ovako jedne kvalitetne, dobre mjere dobili najviše što možemo te da se školama novac osigura na vrijeme kako bi mogli hranu nabavljati kroz kratke lance opskrbe s lokalnih OPG-ova.