Započelo projektiranje vodovoda Glinska Poljana, Slana i Vratečko - Marijana Petir

Na temelju predstavke građana koji se žale na nedostupnost pitke vode u naseljima Glinska Poljana, Slana i Vratečko u Gradu Petrinja, zastupnica u Hrvatskom saboru i predsjednica Odbora za poljoprivredu Marijana Petir zatražila je očitovanje od resornog Ministarstva, Hrvatskih voda i Grada Petrinje vezano uz nastavak izgradnje vodovodne mreže prema tim naseljima, istaknuvši da ukoliko želimo da ljudi ostanu živjeti u ruralnim sredinama, onda im moramo osigurati normalne uvjete života i potrebnu infrastrukturu. Petir je izrazila zadovoljstvo pozitivnim odgovorima koje je primila od sve tri nadležne institucije a iz kojih je razvidno da se je započelo s izradom projektne dokumentacije koju će Hrvatske vode sufinancirati s 80%.

U svom odgovoru Hrvatske vode istaknule su kako je za osiguranje vodoopskrbe ovih naselja planirana izrada projektne dokumentacije te izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda u ukupnoj dužini od cca 18 km, a koja bi bila podijeljena u 2 faze. Prva u kojoj bi se izradila projektna dokumentacija i izgradio vodoopskrbni cjevovod Graberje – Glinska Poljana – Slana i druga faza u kojoj bi se izradila projektna dokumentacija i izgradio vodoopskrbni cjevovod Slana-Vratečko-NoviFarkašić. Nositelj realizacije planiranih investicija je Privreda d.o.o. Petrinja, a Hrvatske vode će na temelju zahtjeva i planova investitora, u skladu s Planom upravljanja vodama sudjelovati u sufinanciranju izrade projektne dokumentacije u iznosu od 80%.  Procijenjena vrijednost izrade projektne dokumentacije za 1. fazu je 195.000 kn bez PDV-a.

U svom odgovoru Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja navodi da naselja Glinska Poljana, Slana i Vratečko nemaju izgrađen sustav javne vodoopskrbe, već se na spomenutom području koristi individualan način vodoopskrbe, najviše bunarima za 273 stanovnika ovog područja. Navode kako su vodne usluge od interesa za jedinice lokalne samouprave koje su dužne osigurati pružanje tih usluga na svom području (u konkretnom slučaju Grad Petrinja), a vodne usluge pružaju se putem javnog isporučitelja vodnih usluga čiji su osnivači JLS (u konkretnom slučaju Privreda d.o.o., Petrinja), te Hrvatske vode putem Plana upravljanja vodama sufinanciraju gradnju komunalnih vodnih građevina na cijelom području Republike Hrvatske. Grad Petrinja i Privreda d.o.o. Petrinja započeli su s rješavanjem problema javne vodoopskrbe naselja Glinska Poljana, Slana i Vratečko kroz realizaciju projekta planiranog u dvije faze i s procijenjenom vrijednošću ukupne investicije od 15 – 20 milijuna kuna.

Gradonačelnik Grada Petrinje u svom odgovoru navodi kako Privreda d.o.o. i  Grad Petrinja u zadnjim godinama provode nekoliko velikih investicija u vodoopskrbi i odvodnji a najveći od njih je strateški državni projekt Aglomeracije Petrinja koji se izvodi već petu godinu. Izvodi se i projekt Aglomeracije Lekenik koji je trenutno na odlučivanju JASPERS-a. Uz navedeno, radi se i na novom projektu smanjivanja gubitaka u vodoopskrbi i širenju mreže za ruralno područje Grada Petrinje, za koji je planirana aplikacija u narednom financijskom razdoblju za korištenje EU sredstava. Provode se investicije izgradnje vodoopskrbe naselja Hrastovica, Taborište i Donja Budičina, a u lipnju ove godine provedeno je javno nadmetanje za izgradnju vodoopskrbe naselja Brest i  Mala Gorica. Vezano uz vodoopskrbu naselja Glinska Poljana, Slana i Vratečko, dan je projektni zadatak, te je tvrtka Hidroexpert Rijeka započela s postupkom projektiranja i ishođenja dokumentacije, a koji je sastavni dio Plana investicija za ovu godinu.