Zastupnica Petir traži bolje opremanje vatrogasaca - Marijana Petir

Hrvatski sabor je raspravljao o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu civilne zaštite kojim se u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2012/18/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o kontroli opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari. Tim se Zakonom jasnije razrađuje obveza pružanja preispitanih i usklađenih informacija svim osobama koje bi mogle biti pogođene velikom nesrećom, određuje se nadležno tijelo za pružanje tih informacija te propisuje obveza obavješćivanja druge države o obrazloženoj odluci da nema prekogranične opasnosti od velike nesreće i obvezi izrade Vanjskog plana. „Kako dolazim iz Sisačko-moslavačke županije koja se uglavnom povezuje sa razornim potresom, u drugi plan je pala činjenica da mi u županiji imamo industriju – Petrokemiju koja u svojoj proizvodnji koristi opasne tvari ali i sto tako i podzemno skladište plina Okoli, i da ta dva postrojenja itekako trebaju biti u fokusu kada govorimo o izmjenama ovog zakona“, rekla je zastupnica Marijana Petir u svojoj raspravi.

Ona je rekla da vjeruje kako o važnosti sustava civilne zaštite koji je bio podcijenjen,  danas više nikom ne treba govoriti. Temeljne snage tog sustava čine Hrvatska vatrogasna zajednica, Hrvatska gorska služba spašavanja i Hrvatski crveni križ i riječ je o sustavu prema kojem se trebamo odnositi s više uvažavanja.

„Vjerujem da svi znaju kako je svaki građanin Republike Hrvatske prema Zakonu pripadnik Civilne zaštite te je s tog naslova obvezan pružiti pomoć te obavijestiti žurne službe o nesreći. Zato kada pomažemo, osim što je to naša moralna i ljudska obveza, to je ujedno i naša zakonska obveza“, rekla je Petir.

Ona je podsjetila da kada se dogodi nesreća, uglavnom prvi na teren izlaze vatrogasci  te je njima posebno zahvalila za svaki požar koji su ugasili, za svaki život koji su spasili i za svaku pomoć koju su pružili u spašavanju ljudi i imovine a kako je istaknula, to rade s jednakom predanošću i kada su male i kada su velike nesreće i katastrofe u pitanju. Njih gotovo 150 000 u Hrvatskoj od kojih su većina dobrovoljci tj.volonteri trebaju biti primjereno opremljeni kako bi mogli adekvatno odgovoriti na potrebe na terenu.

„Vozni park starosti između 15 i 26 godina te nedostatak osnovne vatrogasne opreme potrebne za intervencije, problem je na koji duže vremena upozoravam. Drago mi je da u tom segmentu dolazi do pomaka jer se je u posljednje 2 godine započelo intenzivno s korištenjem EU sredstava te je osigurao 200 milijuna EUR-a za nabavu 94 vatrogasna vozila. S opremanjem naših vatrogasaca treba nastaviti i ruralne sredine ne smiju biti pri tom zapostavljene jer su i dobrovoljna društva iz ruralnih sredina jednako sudjelovala u svim aktivnostima kako bi ublažili posljedice elementarnih nepogoda i katastrofe koja nas je zadesila“, rekla je Petir.

Naglasila je da nam naša pozicija članice EU  daje široke mogućnosti i da je Hrvatska kroz Mehanizam Unije za civilnu zaštitu zahvaljujući naporima koje smo uložili u pregovore s EU prepoznata kao potencijalni hub za južni Mediteran u kojemu bi bili stacionirana dva kanadera a koji bi se na EU razini koristili za gašenje požara u ovom dijelu Europe.

Sredstvima iz Mehanizma Unije za civilnu zaštitu se financira nabava kanadera koji će biti rezervni ili dodatni kapaciteti za gašenje požara na EU razini, a koji bi se koristili kad i ako nacionalni kapaciteti za gašenje požara nisu dovoljni, dakle kad je potrebna ispomoć koju je Hrvatska u brojnim prilikama pružila drugim državama i EU-a i našega susjedstva, ali i šire, primjerice Izraelu.

„Sve što sam rekla, upućuje nas da je riječ o važnom sustavu koji u svakom trenutku mora biti spreman odgovoriti na svaki izazov koji je pred nama a za to su potrebni ljudi koji su osposobljeni za takve intervencije a njima je potrebna oprema“, zaključila je Petir.