Zastupnici u borbi protiv raka - Marijana Petir

U Hrvatskome saboru obilježili smo Svjetski dan borbe protiv raka i osnovali nestranačku i neformalnu skupinu „Zastupnici u borbi protiv raka“ desetoga saziva Sabora. Cilj ove inicijative je podizanje svijesti javnosti u borbi protiv raka, promicanje zdravlja, pružanje podrške oboljelima kao i promicanje bolje kvalitete života za one koji su pobijedili rak, te ćemo kao zastupnici kroz ovu inicijativu svojim angažmanom dati doprinos u borbi protiv malignih bolesti. “Usvajanjem Nacionalnog strateškog okvira protiv raka, Hrvatska je došla u poziciju za korištenje namjenskih EU sredstava za borbu protiv raka, koja će značajno pomoći u realizaciji ciljeva, uspješnoj borbi protiv raka, te značajno boljim ishodima liječenja onkološkim pacijentima”, rekla je zastupnica Marijana Petir. Ona je upozorila da je liječenje većine oblika raka uspješnije ako se rak dijagnosticira u ranom stadiju zato su nacionalni programi za rano otkrivanje raka izuzetno važni. “No, potrebno je informirati i javnost o ranim simptomima i znakovima raka te osposobiti liječnike da pravilno dijagnosticiraju te simptome što je moguće ranije”, istaknula je Petir.