30 000 odraslih osoba dobit će mogućnost cjeloživotnog obrazovanja 10.12.2021. - Marijana Petir