Alpe – Adria – Dunav regija slobodna od GMO-a 16. 3. 2022. - Marijana Petir